Bodemformulieren

Aanvraag bodeminformatie

Formulier start sanering

Formulier eind sanering

Formulier machtiging adviseur

Meldingsformulier bodemverontreiniging met toelichting

Formulier beknopt historisch onderzoek herkomst grond 

Formulier verklaring geen bezwaar tegen sanering  

 

Verkeersdataformulier

Aanvraag actuele verkeersdata 

 

Vergunningprocedures

Indienen van zienswijzen

 

Aanvragen en formulieren in Zederik en Leerdam

Vanaf 1 januari 2019 voert de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid geen taken meer uit in Leerdam en Zederik. Dit is vanwege de gemeentelijke herindelingen. Doet u een aanvraag voor 31 december? Wij streven ernaar om zoveel mogelijk aanvragen, meldingen, zaken en dossiers voor die tijd af te ronden. Mocht dit niet lukken, dan zorgen wij er vanzelfsprekend voor dat de nieuwe taakuitvoerder uw vraag kan behandelen. Tot en met 31 december kunt u bij ons terecht met uw vragen.