Vergunningen en meldingen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Wijzigen de werkzaamheden bij uw bedrijf? Gaat u met andere stoffen werken? Of wilt u een boom kappen of evenement organiseren? Voor verschillende activiteiten heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen. Onze toetsers en vergunningverleners controleren aanvragen en meldingen.

Een vergunning aanvragen; hoe gaat dat?

In een vergunning leggen we de afspraken vast. Wat mag wel en wat niet? Zo zijn er bedrijven die risicovolle werkzaamheden hebben, dan kunnen gevaarlijke of ongezonde situaties ontstaan. Of het gaat om overlast, bijvoorbeeld door geluid of stof. In de afspraken leggen we vast hoe hiermee om te gaan. Belangrijk, bijvoorbeeld voor omwonenden maar ook voor de medewerkers op het terrein. Wilt u zelf een vergunning aanvragen of een melding doen? Wij helpen u graag op weg.

Want hoe gaat zoiets? Wat als u het er als omwonende niet mee eens bent? En wat doen wij als OZHZ? Hanneke, vergunningverlener, legt het allemaal uit.

Omgevingsvergunning vervangt oude vergunningen

Door de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) zijn alle aparte vergunningen, ontheffingen en meldingen voor de fysieke leefomgeving sinds 2010 gebundeld in één omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Wel wordt nog vaak gesproken over een bouwvergunning of milieuvergunning.

Wanneer heeft u een vergunning nodig?

Niet in alle gevallen is een vergunning nodig, vaak is ook een melding voldoende. Voor verschillende activiteiten is zelfs helemaal geen vergunning of melding nodig. Doe altijd eerst de vergunningencheck via het Omgevingsloket (OLO) én via het Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dan krijgt u een compleet beeld van wat u moet doen. Blijkt daaruit dat u een vergunning nodig heeft? Dan dient u deze in via het Omgevingsloket. Is een melding voldoende? Dan dient u deze in via Activiteitenbesluit Internet Module. Hoeft u niets te melden? Dan kunt u gelijk aan de slag.

Hoe verloopt de procedure?

Er zijn twee type voorbereidingsprocedures: de reguliere en de uitgebreide. De uitgebreide procedure duurt langer, vaak zes maanden of meer. Bij eenvoudige aanvragen is vaak binnen 8 weken duidelijk of u een vergunning krijgt. Bij Kenniscentrum InfoMil leggen ze uit hoe deze procedures werken. Het is ook te zien in het schema. Daarnaast zijn hier de belangrijkste vragen en antwoorden te lezen.

Op de hoogte van vergunningen in uw buurt

Via overheid.nl abonneert u zich op een e-mail- of sms-service. U krijgt dan automatisch een berichtje bij bijvoorbeeld bouwplannen of evenementenvergunningen in uw buurt. Het gaat om publicaties van gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en provincies. Oudere berichten vindt u op Officiële bekendmakingen. Daarnaast publiceren veel gemeenten over nieuwe ontwikkelingen in het lokale huis-aan-huisblad.

Aanmelden voor automatisch bericht bij vergunningen in uw buurt

Wilt u een vergunning inzien of bekijken?

Als er een nieuwe vergunning komt, of een aanpassing daarvan, dan laat de provincie, gemeente of omgevingsdienst dit weten. Dit gebeurt via een een zogenaamde kennisgeving, bijvoorbeeld via overheid.nl, officielebekendmakingen.nl en/of het lokale huis-aan-huisblad. In zo’n kennisgeving leest u over de vergunning, waar deze te bekijken is en hoe u uw reactie kunt geven. Dit laatste noemen we ’ter inzage leggen’, u dient dan een zienswijze in. Onze vergunningverleners bekijken alle zienswijzen en gaan na of aanpassing van de vergunning nodig is.

Inzien kan bij uw gemeente of provincie zijn, of bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Vaak kunt u de vergunning ook digitaal opvragen. U kunt milieuvergunningen ook online bekijken in ons vergunningenoverzicht. Mist u een vergunning of wilt u een vergunning opvragen in Zuid-Holland Zuid? Neem dan contact met ons op. Geef zo duidelijk mogelijk aan om welk bedrijf en adres het gaat en wat u precies wilt weten. U kunt ook een vergunning opvragen die al langere tijd geldt. Wij helpen u graag.