Gevaarlijke stoffen

In onze regio werken bedrijven en soms ook particulieren met brandbare, explosieve en giftige stoffen. Het is belangrijk dat deze stoffen veilig worden opgeslagen en verwerkt. Ook het vervoer over de weg, het water, het spoor of via leidingen moet natuurlijk veilig zijn. Wij noemen dit ‘externe veiligheid’: zorgen dat risico’s voor onze omgeving zo minimaal zijn.