Gevaarlijke stoffen

In onze regio werken bedrijven en soms ook particulieren met brandbare, explosieve en giftige stoffen. Het is belangrijk dat deze stoffen veilig worden opgeslagen en verwerkt. Ook het vervoer over de weg, het water, het spoor of via leidingen moet natuurlijk veilig zijn. Stoffen waar we ons extra zorgen over maken, zoals ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen), willen we zo min mogelijk in het milieu. De uitstoot ervan, gaan we tegen. Wij leggen afspraken met bedrijven vast in vergunningen en houden toezicht.

Informatie over risico’s in de eigen woon- en werkomgeving is te vinden via de Risicokaart en/of de Atlas Leefomgeving.