Veiligheidscheck van de propaanopslag

Propaangastanks verwarmen huizen, stallen en ook kassen. Maar de opslag van propaan brengt wel risico’s met zich mee. Daarom zijn er verschillende veiligheidsregels. Deze gelden voor iedereen: bedrijven en particulieren. Bent u al bekend met deze regels? U voorkomt zo onveilige situaties en mogelijke overtredingen.

Doe zelf een controle

 1. 1

  Stap 1: Check of de stempelplaat goed zichtbaar is

  Elk propaantank heeft een stempelplaat. Zorg dat deze goed zichtbaar is. Het bevat allerlei belangrijke gegevens die iets zeggen over de tank en wat het inhoud. Denk aan het registratienummer, de inhoud, de druk, etc. Wanneer wij en/of hulpdiensten bij u langskomen, is er in een oogopslag veel informatie te vinden.

 2. 2

  Stap 2: Zorg dat de tank goed bereikbaar is (vergeet niet te snoeien!)

  Houd een vrije ruimte van minstens 1 meter rondom de tank. Zo kunt u goed beheer, onderhoud en inspecties uitvoeren. Daarnaast kunnen hulpdiensten er goed bij in geval van een calamiteit. Zorg er ook voor dat de tank helemaal vrij is van begroei, afscheidingen en andere materialen. Houd brandbaar materiaal, zoals de opslag van hout, op minstens 3 meter van de opslagtank.

 3. 3

  Stap 3: Bescherm de tank wel tegen het aanrijden door (motor)voertuigen

  En plaats een hekwerk rondom de tank als deze opslag op een voor publiek toegankelijk terrein staat. Daarnaast moet de tank op een horizontale en vlakke ondergrond staan. Voorkom daarbij verzakkingen. En zorg ervoor dat de ondersteuningsconstructie van de tank onbrandbaar en stevig is.

 4. 4

  Stap 4: Controleer de keuringsdatum

  De propaantank en de middendrukleiding moet u elke zes jaar laten keuren. Dit laat u doen door een installateur van een gecertificeerd bedrijf. U bewaart de keuringsverklaring. Bent u uw keuringsverklaring kwijt? Of is een nieuwe keuring nodig? Neem dan contact op met een gecertificeerde keurder.

 5. 5

  Stap 5: Controleer uw installatieboek

  Bij het plaatsen van de propaantank, heeft u van de leverancier een installatieboek ontvangen. Daarin zitten alle relevante documenten over bijvoorbeeld de bouw, intredekeuring, herkeuringen en aanwijzingen voor het gebruik van de tank. Ook staat er informatie over wat te doen bij calamiteiten. U bewaart het installatieboek en zorgt dat deze up-to-date is. Dit zorgt voor meer inzicht en zo voor een veiligere situatie. Ook draagt het bij aan adequaat handelen tijdens een calamiteit.

 6. 6

  Stap 6: Ga na of uw propaantank voldoet aan de Meldingsplicht

  U bent verplicht om bij ons een melding te doen als u een nieuwe opslagtank plaatst, de inhoud verkleint of vergroot of als u de tank verplaatst naar een andere locatie op uw terrein. Dit doet u uiterlijk vier weken vooraf via het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en de Pgs 19 Nieuwe Stijl.

  Slaat u propaan op? Dan is het verplicht om dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden. Heeft u twee opslagtanks met meer dan 150 liter propaan? Dan moeten u hiervoor een vergunning aanvragen.

  Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met een van de inspecteurs van de Omgevingsdienst.

 7. 7

  Stap 7: Zorg voor genoeg afstand tot andere objecten

  Het is belangrijk dat de tank op een veilige afstand staat van andere objecten op uw terrein, zoals woningen, schuren en opslagen. Dit noemen we de interne veiligheidseisen. Deze zijn te vinden in hoofdstuk 4 van de PGS 19. Tabel 4.3 geeft het overzicht. Houd daarnaast ook rekening met de afstand tot gebouwen buiten uw eigen terrein. Een erkende propaaninstallateur kan u hier ook in adviseren en helpen. Voldoende afstand tot de tank is belangrijk bij het uitbreken van brand.

Een tip! Maak de tank ook regelmatig schoon

Een propaantank heeft een warmtereflecterende coating. Het is belangrijk dat deze schoon blijft. Verwijder mos en algen. Dit beïnvloedt namelijk de werking van de coating, waardoor de tank snel kan opwarmen waardoor brand kan ontstaan.

Controle aan huis

Inspecteurs van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid controleren elk jaar bij een aantal bedrijven en particulieren of de propaantanks aan alle voorschriften voldoen. Meer hierover? Lees dan over een controle in de praktijk.

Vragen?

Wij helpen u graag.