Disclaimer

Aansprakelijkheid

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) streeft naar uiterste zorgvuldigheid bij zijn teksten en de inhoud van deze website. Toch kunnen we onjuistheden niet volledig uitsluiten. OZHZ staat daarom niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de inhoud van deze website. OZHZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische en/of redactionele fouten. Aan de publicaties op de website van OZHZ kunt u geen rechten ontlenen. Downloaden van gegevens en informatie is geheel voor eigen risico.

Links naar andere websites

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts ter informatie van de bezoekers van de website www.ozhz.nl. OZHZ geeft geen garantie op de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites. Evenmin aanvaardt OZHZ aansprakelijkheid voor schade die (in)direct voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke manier dan ook.

Auteursrecht

OZHZ heeft het auteursrecht voor alle op de website aanwezige informatie: zowel tekst als beeld/fotomateriaal incl. het eigen bedrijfslogo. Het is alleen toegestaan informatie te kopiëren en te hergebruiken na schriftelijke toestemming van OZHZ en dan alleen met vermelding van de bron (www.ozhz.nl).