Bodem

Werkt u met vervuilde of verontreinigde grond? Of heeft u te maken met een saneringstraject of een incident? Over dat soort onderwerpen gaan onze bodemspecialisten. Wij beoordelen onderzoeken en behandelen meldingen en vergunningen. Daarnaast coördineren en adviseren we bij grote projecten. Samen met u gaan we goed om met onze bodem. Wat schoon is, moet schoon blijven. En wat verontreinigd is, moet niet verder vervuilen.