Vanaf januari: regionale voorbeschermingsregels voor bodem

Half 2024 – uiterlijk half 2025 – komt er een nieuw regionaal bodembeleid. Deze zal de oude bodembeheernota van Zuid-Holland Zuid vervangen. Dit is alleen nog niet klaar als de Omgevingswet op 1 januari 2024 ingaat. Daarom gelden er vanaf januari 2024 voorbeschermingsregels. Ontdek hier wat deze (nieuwe) regels inhouden.

De voorbeschermingsregels zijn:

  • Bij bouwen op verontreinigde grond kan bevoegd gezag (gemeente) saneringsmaatregelen voorschrijven. Om hetzelfde beschermingsniveau te behouden.
  • De algemene regels voor graven in sterk verontreinigde grond gelden ook voor sterk met PFOA-verontreinigde grond. Net als nu.
  • Vluchtige stoffen moeten bij een sanering worden verwijderd. Lukt verwijderen niet helemaal? Vraag dan een maatwerkbesluit aan. Met maatwerk wordt zoveel mogelijk vluchtige stoffen verwijderd en risico’s voorkomen. Hiermee wordt de inwoner, net als nu, beschermd tegen dampen in de binnenlucht.
  • Verbod op het toepassen van thermisch gereinigde grond en risicovolle bouwstoffen (avi-bodemas/ staalslakken/ immobilisaat). Wil je toch hiervan gebruikmaken? Vraag dan een vergunning aan. Zo voorkomen we schade aan het milieu.

Het nieuwe bodembeleid: wat kunt u verwachten?

Het nieuwe bodembeleid omvat meer dan de bovenstaande regels. De regels gaan over: bouwen op verontreinigde grond, saneren, graven, toepassen en opslaan van grond en bouwstoffen. Veel regels gelden al, maar krijgen een nieuw jasje. Zoals delen van de bodembeheernota, de bruidsschat van het rijk en de provinciale voorbeschermingsregels. Een deel van de regels zijn echt nieuw. Deze regels gaan over nieuw ontwikkelingen, gezondheid, ecologie, duurzaamheid en praktische zaken. Wanneer het nieuwe bodembeleid ingaat, informeren we u hier verder over.