Jongeren adviseren OZHZ een duurzaamheidsicoontje

De afgelopen drie maanden hebben leerlingen van VWO 5 van CSG Willem van Oranje uit Oud-Beijerland meegedaan aan het 'Scholen voor Duurzaamheid’-project. Tijdens de lessen Algemene Natuurwetenschappen gingen jongeren op zoek naar manieren om landbouw en voedselproductie te verduurzamen en dachten zij na over circulaire economie...

Lees verder over Jongeren adviseren OZHZ een duurzaamheidsicoontje

Succesvolle bijeenkomst zonneprojecten voor agrariërs

Donderdag 14 juni organiseerden de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en LTO afdeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in opdracht van gemeenten in de regio een bijeenkomst over zonneprojecten (individueel, collectief of postcoderoos) in Bleskensgraaf.

Lees verder over Succesvolle bijeenkomst zonneprojecten voor agrariërs

Nieuwe regels: omgaan met PFOA-houdende grond

In een groot deel van de regio Zuid-Holland Zuid zit PFOA (C8) in de bodem. Dat bevestigde een grootschalig regionaal bodemonderzoek dat begin juni werd gepubliceerd. Inmiddels zijn ook de nieuwe regels bekend, die voorschrijven hoe met licht PFOA-houdende grond om te gaan. Ze gaan gelden in de hele regio Zuid-Holland Zuid.

Lees verder over Nieuwe regels: omgaan met PFOA-houdende grond

Landelijke handhavingsactie langs Nederlandse kust

Afgelopen weekend trokken BOA's van omgevingsdiensten, terreinbeherende organisaties, gemeenten, politie, waterschappen en waterbedrijven samen op voor een landelijke actie langs de hele kust. Op zondag 10 juni hielden zij extra intensief toezicht: 145 mensen zijn aangesproken, 76 keer werd een waarschuwing gegeven of werden...

Lees verder over Landelijke handhavingsactie langs Nederlandse kust