Drinkwater in het nieuws

Diverse media berichtten over de kwaliteit van het drinkwater in relatie tot de stoffen GenX en PFOA. GenX wordt en PFOA is door sommige industrieën uitgestoten in water en lucht. Deze stoffen verspreiden zich zo in het milieu. De aangetroffen concentratie is zeer laag: 25 tot 75x lager dan de richtwaarde die de overheid stelt...

Lees verder over Drinkwater in het nieuws

Rustverstoorders bekeurd in Voordelta

Op zondag 9 juli 2017 voerde de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid samen met een aantal partners een controle uit in de Voordelta voor de kust van Voorne en Goeree. Doel was de rustgebieden voor zeehonden en vogels te beschermen. Zeehonden zogen daar hun jongen en rusten er uit na de jacht op vis. Voor vogels zijn de rustgebieden...

Lees verder over Rustverstoorders bekeurd in Voordelta

Kleine brand bij DuPont

Woensdagavond 28 juni rond tien uur werd een brand ontdekt bij Dupont aan de Baanhoekweg in Dordrecht. De brand is bestreden door het personeel met kleine blusmiddelen en daarna door de bedrijfsbrandweer.

Lees verder over Kleine brand bij DuPont

Externe nieuwsbrief editie juni uit

In deze editie van de nieuwsbrief geven wij veel aandacht aan het belangrijke thema Duurzaamheid door middel van diverse nieuwsberichten over energiebesparing. Wethouder Van Middelkoop van de gemeente Zederik vertelt ook iets dit onderwerp. Daarnaast hebben wij onlangs met trots ons jaarverslag 2016 gepubliceerd, welke terug te...

Lees verder over Externe nieuwsbrief editie juni uit