Het beheren en bewaken van geluid op en rond industrieterreinen

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) beheert namens de gemeenten en provincie de zogenoemde geluidgezoneerde industrieterreinen (zonebeheer) in de regio Zuid-Holland Zuid. In ons werkgebied hebben wij zo'n 35 van die geluidgezoneerde gebieden. Bij zonebeheer beheren en bewaken wij het geluid op en rond industrieterreinen....

Lees verder over Het beheren en bewaken van geluid op en rond industrieterreinen

Lichtoverlast door bedrijven, hoe zit het?

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) krijgt regelmatig klachten binnen van inwoners die overlast van bedrijven ervaren. Ook klachten over overlast in de vorm van licht. Denk bijvoorbeeld aan reclamezuilen, verlichte sportvelden of lichtbakken in winkeletalages. De overlast van licht wordt ook wel lichthinder genoemd. Het...

Lees verder over Lichtoverlast door bedrijven, hoe zit het?

Ze zijn er weer: de flamingo's

Het is iedere keer weer een bijzonder gezicht: de roze vogels strijken neer in het Grevelingenmeer om te overwinteren. De exotisch ogende dieren zoeken daar naar kreeftjes en garnalen en blijven tot april in ons land. Het bewonderen van deze flamingo's kan! Maar blijf wel op afstand.

Lees verder over Ze zijn er weer: de flamingo's

Meer aandacht voor gezondheidsaspecten van houtkachels

Staatssecretaris Van Veldhoven wil strengere eisen voor de uitstoot van schadelijke stoffen van houtkachels versneld invoeren. Ze gaat een aantal aanbevelingen van het Platform Houtrook en Gezondheid, waar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) deelnemer van is, overnemen. Ook heeft ze het platform gevraagd om de adviezen...

Lees verder over Meer aandacht voor gezondheidsaspecten van houtkachels