Wonen/bouwen op verontreinigde grond

De bodem is niet altijd even schoon. In het verleden zijn op allerlei manieren stoffen in de bodem terecht gekomen die daar van nature niet voorkwamen. Dat begon al duizenden jaren geleden. Tegenwoordig hebben we veel meer kennis en weten we welke stoffen schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. In de Omgevingswet staan regels die verontreinigingen moeten voorkomen, of – als ze er al zijn – moeten voorkomen dat ze zich verspreiden. De OZHZ-bodemspecialisten controleren of iedereen die met grondwerkzaamheden bezig is, zich hieraan houdt.

Heeft u bouwplannen

In de Omgevingswet staan ook regels die ervoor moeten zorgen dat bij bouwactiviteiten het bodemgebruik en de bodemkwaliteit op elkaar afgestemd worden. Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning bouw wordt dit getoetst. Als de bodemkwaliteit onvoldoende is, moet de bodem worden gesaneerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat u verontreinigde grond laat afvoeren of een schone isolatielaag aanbrengt. Deze laag voorkomt dat u in contact kunt komen met de verontreinigde grond. Het is belangrijk om te weten om wat voor verontreiniging het gaat en hoe u hier goed mee om kunt gaan. Meestal is een bodemonderzoek nodig. U kunt zelf alvast hieronder bekijken welke informatie wij hebben.

Bekijk de bodeminformatie in uw buurt

U wilt misschien een stuk grond of een huis kopen en u wilt weten of er op de locatie of in de buurt al eerder bodemonderzoek is uitgevoerd. U heeft bouwplannen of u wilt gewoon weten of er in het verleden vervuilende activiteiten zijn uitgevoerd of ondergrondse tanks aanwezig zijn (geweest). Dit vindt u in de omgevingsbodemrapportage.

Via de tool laat u gratis een pdf-rapport maken. Deze ontvangt u gelijk per mail. Daarin leest u de bij ons bekende bodeminformatie. Wilt u de bodemonderzoeken ontvangen die in de omgevingsrapportage zijn genoemd? Dan kunt u deze opvragen via ozhz.nl, via het formulier: Aanvraag bodemrapporten.

In de meeste gevallen kunnen wij u de onderzoeken kosteloos en binnen 5 werkdagen per mail toesturen.

Beperkingen door een verontreiniging

De bodeminformatie kan belangrijk voor u zijn. Soms gelden er namelijk beperkingen door een verontreiniging. Zo kan het zijn dat u bijvoorbeeld een vergunning nodig heeft als u een vijver (dieper dan 1 m) wilt aanleggen. Omdat er een isolatielaag in uw tuin ligt die uw huis en tuin beschermt tegen een dieper liggende verontreiniging. Deze beschermende isolatielaag moet natuurlijk wel heel blijven.

Gebruiksadvies

Het kan ook zijn dat in uw buurt bijvoorbeeld lood of PFOA in de bodem zit. Er gelden dan gebruiksadviezen. Lees hier meer over via de onderstaande dossierpagina’s.