Grondverzet

Als u als bedrijf werkt met grond, zand of baggerspecie is het belangrijk om de kwaliteit te weten. Is het bijvoorbeeld licht of zwaar verontreinigd? Dit bepaalt namelijk of en waar u het opnieuw mag gebruiken en toepassen. Is het bijvoorbeeld mogelijk om de grond te gebruiken voor het ophogen van een weiland? Mag het ook gebruikt worden bij woningen, speeltuinen of volkstuinen? U bent als bedrijf verplicht het grondverzet te melden. Samen zorgen we ervoor dat we goed omgaan met grond en baggerspecie. We zorgen dat wat schoon is, schoon blijft. En we gaan samen verdere verontreinigingen tegen.

Het toepassen van grond, zand en baggerspecie meldt u altijd vooraf via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit. Het maakt niet uit of de grond schoon is of verontreinigd.

In de volgende gevallen is een melding niet nodig:

 • Toepassing door particulieren;
 • Toepassen binnen een landbouwbedrijf wanneer de grond of baggerspecie afkomstig is van een tot het bedrijf behorend perceel waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld als op het perceel waar de grond/baggerspecie wordt toegepast;
 • Verspreiden van baggerspecie uit een watergang over de aangrenzende percelen;
 • Toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3.

Onze bodemspecialisten beoordelen of uw grondverzet mag plaatsvinden. Ook controleren we of u doet wat we hebben afgesproken. De controle kan administratief zijn, maar soms komen we ook naar uw werklocatie voor een controle.

Zo doet u een melding

 1. 1

  Stap 1: Controleer de bodemkwaliteit

  U controleert eerst of de kwaliteit van de grond op de ontgravingslocatie gelijk of beter is dan op de toepassingslocatie. Dat doet u via de interactieve bodemkwaliteitskaart. U controleert dan ook of de vrijkomende grond die u elders wilt gaan toepassen PFAS (PFOA / C8) bevat. Bekijk wat van u verwacht wordt via PFOA in de bodem. Wilt u thermisch gereinigde grond (TGG) toepassen? Neem dan eerst contact op met onze bodemspecialisten, doe dit voordat u een melding doet. Het toepassen van thermisch gereinigde grond kan alleen na vooroverleg.

 2. 2

  Stap 2: Meld de grondwerkzaamheden via het meldpunt

  Is het toegestaan om de grond op de gewenste plek te gebruiken? Dan meldt u het bij ons. Dit doet u uiterlijk 5 werkdagen voordat u begint met de werkzaamheden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit. Uw melding wordt dan automatisch doorgestuurd naar onze bodemspecialisten.

 3. 3

  Stap 3: Wij controleren uw melding

  Onze bodemspecialisten controleren uw melding en sturen u een reactie. Als het grondverzet niet mag plaatsvinden, of als de melding verkeerd is ingevuld, dan laten wij u dit zo snel mogelijk weten. Als iets onduidelijk is, nemen wij ook contact met u op.

 4. 4

  Stap 4: U gaat aan de slag

  U voert de grondwerkzaamheden uit en bewaart de transportbonnen 5 jaar voor eventuele controles.

In een groot deel van de regio Zuid-Holland Zuid zitten PFAS (waaronder PFOA / C8) in de bodem. Bodemexperts van OZHZ coördineren veel bodemonderzoeken in de regio. Daarnaast houden wij toezicht op het zorgvuldig omgaan met PFOA-houdende grond. Daarvoor gelden specifieke regels. Werkt u met grond? Bekijk hoe u moet omgaan met PFAS in de bodem.

Welke regels gelden bij grondverzet?

Belangrijkste is het ‘stand-still’ beginsel. U mag grond alleen hergebruiken als de kwaliteit van de ontvangende bodem daardoor niet verslechtert. U mag dus alleen grond gebruiken van gelijke of betere chemische kwaliteit dan de ontvangende bodem.

Het is daarom belangrijk om altijd de kwaliteit van zowel de toe te passen grond als de ontvangende bodem te kennen. Dit kan op verschillende manieren:

 • Het nemen van bodemmonsters (onderzoeksbureau)
 • Gebruikmaken van grond die als partij gekeurd is (partijkeuringen)
 • Het gebruiken van gegevens uit de bodemkwaliteitskaart (Bodembeheernota Zuid-Holland Zuid)

Vaak is de laatst genoemde, de bodemkwaliteitskaart, al voldoende voor het meeste grondverzet. Op deze kaart vindt u veel bodemgegevens die OZHZ in de afgelopen jaren heeft verzameld. Op de bodemkwaliteitskaart is de regio verdeeld in zones met een vergelijkbare chemische kwaliteit van de bodem. Dit geeft u een goed beeld van welke grond u waar mag (her)gebruiken.

Indien u op basis van de bodemkwaliteitskaart grond wilt hergebruiken, vul dan het ‘Formulier historisch onderzoek’ in. Vervolgens kunt u dit formulier toevoegen aan de melding die u indient via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit.