Grondverzet

Wanneer uw bedrijf werkt met grond, zand of baggerspecie, is het belangrijk om de kwaliteit te weten. Voldoet de grond aan klasse Wonen of Industrie? Dit bepaalt namelijk of en waar u het opnieuw mag gebruiken en toepassen. Is het bijvoorbeeld mogelijk om de grond te gebruiken voor het ophogen van een weiland? Mag het ook gebruikt worden bij woningen, speeltuinen of volkstuinen? We leggen de regels hieronder uit.

Meld toepassen van grond, zand en baggerspecie via het DSO

Doe dit altijd minimaal 1 week van te voren. Dit kan via het nieuws Omgevingsloket DSO.  Onze bodemspecialisten beoordelen vervolgens of uw melding voldoet aan wet- en regelgeving. We voeren ook controles uit. Dit kan administratief zijn, maar soms komen we ook naar uw werklocatie voor een controle.

In de volgende gevallen is een melding niet nodig:

  • Toepassing door particulieren (maximaal 25 m3);
  • Ontgraven en toepassen van grond binnen een landbouwbedrijf;
  • Verspreiden van baggerspecie op aangrenzend terrein;
  • Toepassen van schone grond en baggerspecie met een hoeveelheid kleiner dan 50 m3.

Alle regels rondom grondverzet op een rij

Rijksregels
Het Rijk heeft voor grondverzet regels vastgesteld voor het toepassen van grond en de toetsing van de grondkwaliteit:

  • Besluit activiteiten leefomgeving; artikel 4.1265 – 4.1280
  • Regeling bodemkwaliteit (per 1 januari 2024 geldt een gewijzigde versie)

 

Lokale regels
Ons regionaal beleid voor hergebruik van grond (lokale maximale waarden) en onze bodemkwaliteitskaart zijn nog van toepassing:

Wij hebben voor thermische gereinigde grond lokale regels vastgesteld:

In grondwaterbeschermingsgebieden gelden ook provinciale regels voor grondverzet:

PFAS in de bodem

In een groot deel van de regio Zuid-Holland Zuid zitten PFAS (waaronder PFOA / C8) in de bodem. Bodemexperts van OZHZ coördineren veel bodemonderzoeken in de regio. Daarnaast houden wij toezicht op het zorgvuldig omgaan met PFOA-houdende grond. Daarvoor gelden specifieke regels. Werkt u met grond? Bekijk hoe u moet omgaan met PFAS in de bodem.