Inspecteur op bezoek

Heeft u een bedrijf? Dan kunnen onze inspecteurs langskomen. Of bent u benieuwd naar hoe wij toezicht houden bij bedrijven in uw buurt? Of misschien wilt u weten wat er op dit moment speelt? Wij controleren dagelijks of bijvoorbeeld installaties bij bedrijven, bouwwerken of constructies aan de eisen voldoen. Wij komen in actie als er iets mis is. 

Onze inspecteurs controleren op wettelijke milieu-, bouw- en brandveiligheidsregels. Dit doen wij periodiek (een keer per zoveel maanden of jaar) of themagericht (denk aan brandveiligheid, opslag gevaarlijke stoffen, bodemverontreiniging, energie). Hoe vaak wij langskomen hangt af van de risico’s van het bedrijf en naleving van wet- en regelgeving binnen het bedrijf of de branche. We komen ook in actie bij klachten of meldingen uit de omgeving, bijvoorbeeld van omwonenden of buurbedrijven.

Zo gaat een inspectiebezoek

Stap 1: Inspecteur komt langs

Een inspecteur komt bij u langs of voert in de omliggende omgeving specifieke metingen uit, bijvoorbeeld als er geluidsoverlast is gemeld. Hebben wij toegang nodig? U bent verplicht om de inspecteur toegang te geven tot uw bedrijf. De inspecteur laat weten wat hij gaat controleren, bijvoorbeeld een specifieke installatie, stoffenopslag of de brandveiligheid. Vaak komen wij onaangekondigd.

Stap 2: Uitvoeren van controle

De inspecteur voert de controle en eventuele metingen uit. Als dit op uw locatie is, vragen u om met ons mee te lopen tijdens ons bezoek. Zo kunnen wij u direct vragen stellen of uitleg geven als er iets mis is. Ook kunt u ons vragen stellen over bijvoorbeeld de wettelijke verplichtingen of over oplossingen om aan de verplichtingen te voldoen.

Stap 3: Alles in orde?

Indien mogelijk, laten we al tijdens de controle weten of alles in orde is. Als we metingen hebben gedaan, volgt dit later. Is er iets mis? Na de controle ontvangt u de uitkomst van de controle dan ook per brief.

Stap 4: In overtreding, en nu?

Blijkt u in overtreding te zijn? Dan laten wij weten welke wetten u overtreedt en wat u moet doen om dit op te lossen. We geven ook aan hoelang u hiervoor de tijd krijgt.

Stap 5: Hercontrole

Tot slot kunnen we langs komen voor een hercontrole. Bent u dan nog steeds in overtreding? Vaak moeten wij dan een handhavingstraject starten. Dit kan betekenen dat u een dwangsom of boete krijgt. Of mogelijk krijgt u een proces-verbaal of moet u voor de rechter of een commissie verschijnen.

Direct actie nodig?

In sommige gevallen is de overtreding zo ernstig en urgent, dat we direct na de eerste controle al een handhavingstraject starten. Wij vragen u dan om direct in actie te komen, herhaling te voorkomen en leggen u direct sancties op als u dit niet doet. Dit is bijvoorbeeld als de veiligheid van de omgeving ernstig in het geding is.

Zo bereidt u zich voor

Een overtreding wilt u uiteraard voorkomen. Graag helpen wij u hierbij. Via deze site informeren wij u over thema’s waarop OZHZ controleert of bij betrokken is. Wij zijn ook regelmatig bij bedrijvenbijeenkomsten waar we meer vertellen over veranderingen in de wetgeving. Zo blijft u goed op de hoogte en voorkomt u vervelende handhavingstrajecten. Als u zelf actief bent in een ondernemersvereniging, kunt u ons ook uitnodigen. Wij kijken graag wat mogelijk is en waar de ondernemers behoefte aan hebben.

Veelgestelde vragen

 • Waaraan herkent u een inspecteur van OZHZ?
  Elke inspecteur heeft een legitimatiebewijs bij zich. U mag hier altijd om vragen.
 • Moet ik de inspecteur informatie geven?
  De inspecteur mag alle benodigde informatie opvragen en daar eventueel kopieën van maken. Als dat ter plekke niet mogelijk is, kan hij de papieren meenemen om te kopiëren. Natuurlijk ontvangt uw bedrijf dan een afgiftebewijs. Daarnaast is een inspecteur bevoegd om zaken te bekijken, te onderzoeken en monsters te nemen (bijvoorbeeld door het openen van verpakkingen).
 • Mag ik een inspecteur weigeren?
  Nee, u moet ons toelaten. Dit op basis van art. 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het is strafbaar om hieraan geen medewerking te verlenen.
 • Komen inspecteurs ook bij particulieren?
  De meeste controles vinden plaats bij bedrijven. We komen soms ook bij particulieren. Zo controleren wij in een aantal gemeenten ook op bouw-, sloop- en renovatiewerkzaamheden. Daarnaast kan het zijn dat u als particulier wel gezien wordt als bedrijf (inrichting), bijvoorbeeld omdat u een propaantank heeft, vanwege asbest of bij bodemverontreiniging.

Handige links

Vragen?

Wij helpen u graag.