Voorbereiden op hoog water als bedrijf

Overstromingsrisico’s ontstaan bij zeer extreem weer. Als ondernemer kunt u hier ook mee te maken krijgen en dan kan de impact op uw bedrijf en uw omgeving groot zijn. Bijvoorbeeld vanwege de opslag van gevaarlijke stoffen, de uitval van installaties of omdat uw bedrijf niet meer bereikbaar is. Hoe bereidt u zich voor? Een stappenplan!

Een overstroming is een gebeurtenis met grote impact op de maatschappij. Het kan slachtoffers en hoge schade tot gevolg hebben. Bedrijven in gebieden die beneden NAP liggen, zijn kwetsbaar en kunnen tot meer dan 2 meter onderstromen. Bedrijven die gevestigd zijn in gebieden boven NAP stromen misschien niet direct onder, maar zijn als gevolg van overstromingen vaak niet meer bereikbaar. De kans op uitval van elektra is dan ook groot.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Door wateroverlast kan elektra uitvallen; belangrijke installaties in uw bedrijf treden dan buiten werking. Maar ook het vrijkomen van explosieve-, brandbare- en giftige stoffen als gevolg van een overstroming kan de zelfredzaamheid van omwonenden en/of de inzet van hulpdiensten tijdens een crisis bemoeilijken.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

 1. 1

  Wat is de overstromingskans op uw vestigingsadres?

  Dit kan u opvragen bij de waterkwaliteitsbeheerder of halen uit de LIWO- database (onder ‘basisinformatie’, overstromingskansen)

 2. 2

  Breng effecten/gevolgen in kaart

  Het onder water lopen van bedrijven kan enorme gevolgen hebben. Denk hier aan de uitval van gebouwen, voorzieningen en installaties. Bijvoorbeeld:

  • Stroomvoorzieningen
  • Koelvoorzieningen
  • Stoom
  • Gas
  • Uitval noodvoorzieningen (noodaggregaat en blussystemen).

  Een installatie met een gevaarlijke stof kan als gevolg van een overstroming dus falen. Hierbij kunnen dan ook gevaarlijke stoffen vrijkomen.

  Ook kan schade ontstaan aan de installatie(onderdelen)/ leidingen of LOD’s (Lines Of Defense). Zoals bijvoorbeeld:

  • Door aanspoelen van puin/voorwerpen (vooral bij extreme storm!)
  • Opdrijven van tanks en leidingen
  • Wegspoelen van (delen) van een tankputdijk
  • Volstromen van laaggelegen voorzieningen die als doel hebben vloeistof uitstromingen uit installaties op te vangen (opvangcapaciteit verlaadstations)
  • Overstromen van bijvoorbeeld opslagloodsen met gevaarlijke stoffen (scheuren zakken, opdrijven van drums en IBC’s, wegdrijven containers)

  Beschrijf de installaties en de mogelijke gevolgen bij falen en/of schade per installatie.

 3. 3

  Leg de procedures bij overstromingen vast

  Het is belangrijk dat u goed voorbereid bent en weet wat u moet doen als er een crisis uitbreekt. Beschrijf dit daarom goed in uw werkafspraken/protocollen van het bedrijfsnoodplan. En zorg ervoor dat dit jaarlijks geactualiseerd wordt en dat het geoefend wordt. De omgevingsdienst controleert op de uitwerking van scenario’s in deze bedrijfsnoodplannen.

 4. 4

  Neem (eenvoudige) maatregelen

  Er zijn 3 soorten maatregelen:

  • Preventieve maatregelen: (nood)maatregelen voor aanvang van het incident;
  • Preventief/secundaire maatregelen: maatregelen na het incident maar wel ter voorkoming van een LOC (Loss Of Containment) aan de installatie;
  • Repressieve maatregelen: maatregelen na afloop van het incident.

  Houd bij het vaststellen van de maatregelen rekening met de bereikbaarheid van uw bedrijf. Uw bedrijf is minder goed bereikbaar en het evacueren van medewerkers is lastiger wanneer toegangswegen overstroomd zijn. Dit kan uiteindelijk gevolgen hebben voor de personele bezetting van uw bedrijf.

  Wij adviseren om u vooral te richten op preventieve maatregelen, zoals:

  • Het vastzetten, verwijderen en/ of verzwaren van objecten die kunnen gaan drijven;
  • Het op voldoende hoogte brengen van verpakte gevaarlijke stoffen;
  • Het veiligstellen, of het uit bedrijf nemen van installaties;

  Het uitvoeren van voorbereide failsafeprocedures bij processen en opslaginstallaties (automatisch of handmatig dicht zetten van insluitsystemen), het verzwaren van de tankafdekking (bij ondergrondse tanks) en het aflaten of vullen (met water) van opslagtanks.