Transport van gevaarlijke stoffen

Bedrijven vervoeren dagelijks gevaarlijke stoffen van vuurwerk tot chemicaliën. Dit gebeurt per boot, vrachtwagen, trein, of per vliegtuig. Het vervoeren van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Daarom moeten de vervoerders zich houden aan veiligheidseisen en zo nodig een ontheffing aanvragen.

Welke regels gelden voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen?

Voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen zijn er regels over:

  • vervoersmiddelen
  • verpakkingen
  • speciale diploma’s voor chauffeurs
  • vervoersdocumenten
  • etikettering van gevaarlijke stoffen.

Per vervoersmiddel gelden weer andere regels.

Vraag een ontheffing aan

In uw aanvraag geeft u aan waarvoor u precies ontheffing vraagt, bijvoorbeeld voor welke locatie, stoffen, voorwaarden of voorschriften. Wij beoordelen vervolgens of u toch uw gevaarlijke stoffen mag en kan vervoeren.

Veelgestelde vragen

Meld een ongeval van vervoer van gevaarlijke stoffen zo snel mogelijk

Gaat er iets mis tijdens het vervoeren van een gevaarlijke stof? Dan moet u dit bij ons melden. Dit is belangrijk voor een veilige omgeving. Melden doet u via onze milieutelefoon: 0888 333 555 (dag en nacht, ook in het weekend).