Risico's op de kaart

In Zuid-Holland Zuid is het veilig wonen en werken. Wij zorgen er samen met de andere overheden en hulpdiensten voor dat dit ook zo blijft. Wel zijn er risico’s. Denk onder meer aan bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen.

Deze bedrijven moeten zich aan strenge regels houden om zoveel mogelijk gevaarlijke situaties en risico’s te voorkomen of kleiner te maken. Deze mogelijke risicogebieden zijn in kaart gebracht in de zogenoemde risicokaart.

Bekijk uw buurt op de risicokaart

Op de risicokaart kunt u uw eigen buurt opzoeken. Via de legenda geeft u aan wat u in uw buurt wilt zien. Van risico’s met gevaarlijke stoffen, natuurrampen, tot ongelukken in het verkeer.

Bekijk de kaart