Risico's op de kaart

In Zuid-Holland Zuid is het veilig wonen en werken. Wij zorgen er samen met de andere overheden en hulpdiensten voor dat dit ook zo blijft. Wel zijn er risico’s. Denk onder meer aan bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. De Risicokaart laat op straatniveau zien wat de kans is op een calamiteit, bijvoorbeeld een overstroming of ongeval met gevaarlijke stoffen.

De risicokaart

Het doel van de Risicokaart is dat inwoners beter de risico’s in hun woon- en leefomgeving kennen. Het tweede doel is dat de kaart professionals helpt bij het voorkomen en bestrijden van rampen en zware ongevallen. Instanties als bestuursorganen, overheidsdiensten en hulpverleningsdiensten gebruiken de gegevens bijvoorbeeld voor het ruimtelijke ordeningsbeleid, de vergunningverlening, het handhavingsbeleid en de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Bekijk uw buurt op de risicokaart

Op de risicokaart kunt u uw eigen buurt opzoeken. Via de legenda geeft u aan wat u in uw buurt wilt zien. Van risico’s met gevaarlijke stoffen, natuurrampen, tot ongelukken in het verkeer.

Bekijk de kaart