Terugdringen uitstoot van asfaltcentrale Hoogblokland

Het bedrijf APH B.V. produceert asfalt. Hierbij komen onder andere benzeen en PAK vrij. Het bedrijf werkte de afgelopen jaren hard aan het verder terugdringen van de uitstoot van dit soort stoffen. Met resultaat. Inmiddels voldoet APH aan de normen.

Benzeen en PAK's bij produceren asfalt

Bij het maken van asfalt, komen onder andere benzeen en PAK vrij. Benzeen is een chemische stof met een zoete geur. Het zit bijvoorbeeld ook in benzine en ruwe olie. PAK staat voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen. Deze stoffen ontstaan bij een onvolledige verbranding. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het branden van houtkachels en barbecueën. Zowel benzeen als PAK zijn ongezonde stoffen om in te ademen.

Strengere norm voor uitstoot

Sinds 2016 zijn de regels voor asfaltcentrales strenger. Ze mogen minder schadelijke stoffen uitstoten. Zo is de norm voor benzeen verscherpt van 5 naar 1 mg/Nm3 (milligram per kubieke meter). De laatste jaren krijgen ook PAK steeds meer aandacht. Voor PAK is de norm 0,05 mg/Nm3. In beide gevallen zijn het normen voor de uitstoot gemeten bij de schoorsteen van de centrale.

Meerdere asfaltcentrales in Nederland stoten nog teveel schadelijke stoffen uit. De afgelopen jaren werkten de asfaltbedrijven in overleg met de overheden (Ministerie, Rijkswaterstaat, omgevingsdiensten) aan het zo ver mogelijk terugdringen van de uitstoot van onder andere benzeen. Dit onder andere door nieuwe technieken te onderzoeken.

Recycling belangrijk
Asfaltcentrales moeten oud asfalt opnieuw verwerken tot nieuw asfalt. Dit is belangrijk, om het storten van oud asfalt te voorkomen. Wel brengt dit nieuwe uitdagingen met zich mee en is het belang van het onderzoeken van nieuwe technieken groot.

Metingen van de uitstoot bij APH B.V.

Metingen in 2023 naar benzeen en andere stoffen

De asfaltcentrale in Hoogblokland nam grote maatregelen om aan de norm te voldoen en is in april 2023 weer opgestart. APH B.V. liet in mei een meting uitvoeren door een onderzoeksbureau. Het resultaat was goed: de uitstoot was voor het eerst op bijna alle punten onder de gestelde normen. Dit betekent onder andere minder uitstoot van benzeen. Alleen de uitstoot van PAK was nog iets te hoog. Het bedrijf nam direct extra maatregelen.

Ook OZHZ liet metingen uitvoeren. Iets later in het jaar door een ander onderzoeksbureau, op 11 juli 2023. Uit de resultaten blijkt dat APH B.V. inmiddels ook aan de normen van PAK voldoet. Goed nieuws dus!

In september en november van 2023 voerde OZHZ opnieuw metingen uit. En met succes: de asfaltcentrale in Hoogblokland zit nóg verder onder de norm als het gaat om de uitstoot van benzeen, koolwaterstof en PAK.

Eerdere metingen

Ook in 2021 en 2022 zijn uitgebreide metingen gedaan bij de asfaltcentrale in Hoogblokland. In 2021 was de benzeen-waarde gemiddeld 4,5 mg/Nm3. Dat is lager de oude norm van 5, maar ruim boven de nieuwe norm van 1. Daarom nam het bedrijf verschillende maatregelen om de benzeenuitstoot terug te dringen.

Na nieuwe metingen in 2022, in opdracht van OZHZ, bleek dat de genomen maatregelen effect hadden. Gemiddeld is een waarde van 1,33 mg/ Nm3 gemeten, een flinke daling ten opzichte van een jaar eerder. Ook zijn vanaf 2022 andere stoffen gemeten, zoals koolwaterstoffen (waaronder PAK).

Effectieve maatregelen genomen

In juni 2021 presenteerde de asfaltcentrale de maatregelen om de uitstoot van benzeen aan te pakken. Zij vervingen de zwarte trommel en plaatsten een overkapping. Dit zijn grote maatregelen met veel impact. In juli 2022 verleenden wij de vergunningen hiervoor.

1. Het aanpassen van verwarmingsproces van asfaltgranulaat (zwarte trommel) en het overkappen van de grondstoffenopslag

In de winter van 2022/2023 legde APH B.V. de asfaltcentrale stil om de bovenstaande werkzaamheden uit te kunnen voeren. De zwarte trommel is inmiddels vervangen. Deze trommel verhit (deels) oud – te recyclen – asfalt. De centrale startte na de verbouwing in april 2023 langzaam weer op. Eerst draaide de witte trommel – de witte trommel produceert asfalt van alleen maar ‘nieuwe’ materialen. Vanaf april/mei startte ook de zwarte trommel weer op.

2. Het overkappen van de grondstoffenopslag

Een andere maatregel was het overkappen van de grondstoffenopslag. APH B.V. heeft een gedeelte van de grondstoffen inmiddels overkapt. Deze overkapping wordt in 2023 en 2024 uitgebreid. Tijdens de winterstop (2023/2024) wordt de witte trommel vervangen.

Maatregelen tegen de uitstoot van koolwaterstoffen

Het bedrijf onderzocht de oorzaak van de overschrijdingen op koolwaterstoffen. De oorzaak lijkt niet verbrand gas in de witte trommel. In deze trommel wordt nieuw mineraal granulaat gedroogd/verwarmd voor de productie van asfalt. APH heeft deze trommel al op enkele punten aangepast en wil deze trommel tijdens de winterstop in 2023/2024 helemaal vervangen. Voor deze werkzaamheden is een vergunning aangevraagd. Deze procedure daarvoor loopt. Tijdens de metingen van 2023 bleek al wel dat de uitstoot van koolwaterstoffen onder de norm is.

Vragen? Overlast melden?

Heeft u overlast van een bedrijf, ruikt u bijvoorbeeld een vervelend geur? U kunt bij ons melding doen. Als u de geur op dat moment nog goed ruikt, bel dan altijd. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, dag en nacht, via 0888 333 555. Afhankelijk van de melding en onze mogelijkheden, gaan we ter plaatse om zelf waar te nemen wat er aan de hand is. Als u belt, weten wij het snelst dat er iets speelt. Ook nemen wij contact op met het bedrijf, zodat zij ook van de overlast weten. Geef ook altijd het tijdstip aan ons door, wanneer u last had of heeft. Dit helpt bij het oplossen/tegengaan van overlast.

De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdt in opdracht van de provincie Zuid-Holland toezicht op het bedrijf. De provincie is het bevoegd gezag.