Benzeenuitstoot van asfaltcentrale Hoogblokland

Het bedrijf APH B.V. produceert asfalt. Hierbij komt benzeen vrij. Uit metingen blijkt dat de uitstoot bij de schoorsteen soms hoger is dan volgens nieuwe regels mag. Wat wordt hieraan gedaan? Het bedrijf werkt aan een oplossing, de inspecteurs van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houden hier nauw toezicht op.

Bij het maken van asfalt, komt benzeen vrij. Benzeen is een chemische stof met een zoete geur. Het zit bijvoorbeeld ook in benzine en ruwe olie. Benzeen is ongezond. Contact met deze stof moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Strengere norm

Sinds 2016 zijn de regels voor asfaltcentrales strenger. De norm voor de uitstoot van benzeen is verscherpt van 5 naar 1 mg/Nm3 (milligram per kubieke meter). Meerdere asfaltcentrales in Nederland voldoen niet aan deze norm en moeten daarom maatregelen nemen om daar wel aan te gaan voldoen. Soms vraagt dat flinke investeringen en kost het veel tijd om de juiste maatregelen te bepalen en te realiseren. De afgelopen jaren werkten de asfaltbedrijven in overleg met de overheden (Ministerie, Rijkswaterstaat, omgevingsdiensten) aan het zo ver mogelijk terugdringen van de uitstoot van onder andere benzeen.

De uitstoot bij APH B.V.

Afgelopen jaren zijn een paar keer metingen gedaan. In het voorjaar 2021 deed een onderzoeksbureau zeer uitgebreide metingen om een beter beeld te krijgen. Daaruit bleek dat het bedrijf meer uitstoot dan de norm van 1 mg/Nm3, gemiddeld is een waarde van 4,5 mg/Nm3 gemeten. Dat is lager dan de oude norm, maar ruim boven de nieuwe norm. Dit gaat om metingen bij de schoorsteen. Op leefniveau zijn geen overschrijdingen te verwachten bij dit soort waarden, dit is ook onderzocht. Daarnaast loopt nog een onderzoek naar wat precies invloed heeft op de uitstoot. Wanneer stoot het bedrijf meer benzeen uit, hoe komt dat en hoe kan het verder omlaag?

Zo snel mogelijk effectieve maatregelen nemen

In juni 2021 presenteerde de asfaltcentrale maatregelen om de uitstoot aan te pakken. Het gaat om twee type maatregelen:

  1. Aanpassingen in de huidige installatie, dan gaat het om de samenstelling van grond- hulp- en recycle stoffen en temperatuur in de installatie (8 maatregelen); concreet betekent dit bijvoorbeeld instellingen veranderen van de installatie. Hiermee neemt de benzeenuitstoot af, maar waarschijnlijk is dit niet genoeg om de benzeenuitstoot altijd onder de norm te houden.
  2. Het aanpassen van verwarmingsproces van asfaltgranulaat en het overkappen van de grondstoffenopslag (1 erg grote maatregel); van deze maatregel is bewezen dat de uitstoot vrijwel naar 0 gaat, in ieder geval naar minder dan 1 mg/Nm3. Helaas kost deze ombouw veel tijd: tot de winter 2022/2023.

Benzeenuitstoot eerst in stapjes omlaag

Het asfaltbedrijf gaat aan de slag met beide maatregelen. Eerst met de kleinere maatregelen, waardoor de uitstoot al iets minder wordt (maar waarschijnlijk nog niet onder de norm). Daarnaast gaat het bedrijf aan de slag met de grote ombouw van de installatie, waardoor ze vanaf de winter 2022/2023 sowieso aan de normen voldoen (en kunnen blijven voldoen). Een belangrijkste stap voor de hele omgeving, dit is een bewezen maatregel.

In januari en februari 2022 ligt de installatie tijdelijk stil voor onderhoud. In maart verwacht de installatie weer te draaien. De OZHZ-inspecteurs blijven vanzelfsprekend controleren. Ook voert OZHZ in het voorjaar van 2022 metingen uit naar de uitstoot bij de fabriek.

Vragen? Overlast melden?

Wij krijgen veel vragen en meldingen uit de omgeving over deze asfaltcentrale. Wij begrijpen de zorgen goed. Als OZHZ zullen wij continu toezicht houden en zo ook vanuit onze rol zorgen dat de benzeenuitstoot verder omlaag gaat.

Heeft u overlast van het bedrijf, ruikt u bijvoorbeeld een vervelend geur? U kunt bij ons melding doen. Als u de geur op dat moment nog goed ruikt, bel dan altijd. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, dag en nacht, via 0888 333 555. Afhankelijk van de melding en onze mogelijkheden, gaan we ter plaatse om zelf waar te nemen wat er aan de hand is. Als u belt, weten wij het snelst dat er iets speelt. Ook nemen wij contact op met het bedrijf, zodat zij ook van de overlast weten. Geef ook altijd het tijdstip aan ons door, wanneer u last had of heeft. Dit helpt bij het oplossen/tegengaan van overlast.

De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdt in opdracht van de provincie Zuid-Holland toezicht op het bedrijf. De provincie is het bevoegd gezag.