Terugdringen uitstoot van asfaltcentrale AsfaltNU in Zwijndrecht

Het bedrijf AsfaltNU produceert asfalt. Hierbij komt benzeen vrij. Uit metingen blijkt dat de uitstoot bij de schoorsteen soms hoger is dan volgens nieuwe regels mag. Wat wordt hieraan gedaan? Het bedrijf werkt aan een oplossing. De inspecteurs van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houden hier nauw toezicht op.

Bij het maken van asfalt, komt benzeen vrij. Benzeen is een chemische stof met een zoete geur. Het zit bijvoorbeeld ook in benzine en ruwe olie. Benzeen is ongezond. Contact met deze stof moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Strengere norm

Sinds 2016 zijn de regels voor asfaltcentrales strenger. De norm voor de uitstoot van benzeen is verscherpt van 5 naar 1 mg/Nm3 (milligram per kubieke meter). Meerdere asfaltcentrales in Nederland voldoen niet aan deze norm en moeten daarom maatregelen nemen om daar wel aan te gaan voldoen. Soms vraagt dat flinke investeringen en kost het veel tijd om de juiste maatregelen te bepalen en te realiseren. De afgelopen jaren werkten de asfaltbedrijven in overleg met de overheden (Ministerie, Rijkswaterstaat, omgevingsdiensten) aan het zo ver mogelijk terugdringen van de uitstoot van onder andere benzeen.

De uitstoot bij AsfaltNU

Het bedrijf stoot meer uit dan de norm van 1 mg/Nm3, gemiddeld is een waarde van 4,5 mg/Nm3 gemeten. Dat is lager dan de oude norm, maar ruim boven de nieuwe norm. Dit gaat om metingen bij de schoorsteen. Op basis van de hoogst gemeten waarde hebben we berekend dat op leefniveau geen overschrijdingen te verwachten zijn.

Zo snel mogelijk effectieve maatregelen nemen

De asfaltcentrale heeft inmiddels een verbeterplan. Daarin staat hoe ze aan de nieuwe norm willen gaan voldoen. Inmiddels heeft het bedrijf aangegeven de installatie te zullen stilzetten vanaf 1 januari 2022. Als het bedrijf de installatie daarna weer wil gaan gebruiken, moet het voldoen aan de nieuwe norm. Hierop controleert OZHZ.

Vragen? Overlast melden?

Wij krijgen veel vragen en meldingen uit de omgeving over asfaltcentrales. Wij begrijpen de zorgen goed. Als OZHZ zullen wij continu toezicht houden en zo ook vanuit onze rol zorgen dat de benzeenuitstoot verder omlaag gaat.

Heeft u overlast van het bedrijf, ruikt u bijvoorbeeld een vervelende geur? U kunt bij ons melding doen. Als u de geur op dat moment nog goed ruikt, bel dan altijd. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, dag en nacht, via 0888 333 555.

Afhankelijk van de melding en onze mogelijkheden, gaan we zelf kijken wat er aan de hand is. Als u belt, weten wij het snelst dat er iets speelt. Ook nemen wij contact op met het bedrijf, zodat zij ook van de overlast weten. Geef ook altijd het tijdstip aan ons door, wanneer u last had of heeft. Dit helpt bij het oplossen/tegengaan van overlast.

De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdt in opdracht van de gemeente Zwijndrecht toezicht op het bedrijf. De gemeente is het bevoegd gezag.