Ons werk bekijken per opdrachtgever of jaar

Innovatie & ontwikkeling

OZHZ speelt in op strategische veranderopgaven. Denk aan bijvoorbeeld bouwopgaven, duurzame energie en een klimaatbestendige leefomgeving. Door vernieuwing en verandering in producten en diensten dragen wij bij aan de kansen en uitdagingen waar gemeenten en provincie mee te maken hebben. Vanaf 2022 tot en met 2025 is dat vormgegeven via de regiobrede innovatieaanpak. Daarin staan drie programma’s: Samen meer grip op milieuschade, Toekomstgerichte gebiedsontwikkeling en Omgevingswet.