Het programma in een notendop

hoe voorkom je hittestress? Hoe (ver)bouw je duurzamer? En een klimaatneutraal bedrijventerrein, kan het? Dat zijn voorbeelden waar dit programma om draait. Het is een bittere noodzaak. De opwarming van de aarde is nu overal ter wereld merkbaar, de invloed van de mens onbetwistbaar. Het nieuwe VN-rapport onderstreept de urgentie van opgaven als de energietransitie en klimaatadaptatie. Ook in eigen land wordt deze noodzaak steeds breder gevoeld. De recente wateroverlast in Zuid-Limburg, de klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat en de miljarden die beschikbaar zullen worden gesteld om de CO2-uitstoot te verminderen zijn hier voorbeelden van.

Het is duidelijk dat actie nodig is, maar hoe richt je de fysieke leefomgeving toekomstgericht in? Wat kan OZHZ doen om provincie en gemeenten daarbij te ondersteunen?

Klimaat, energie en circulariteit

OZHZ helpt bij klimaat-, energie- en circulaire vraagstukken. Met onze expertises, een groot netwerk en onze data leggen we de focus op:

  • Duurzaamheid onderdeel maken van alle OZHZ-producten en adviezen
  • Belemmeringen en kansen voor duurzame (woning)bouw en ondernemerschap beter in kaart brengen
  • Diverse databronnen combineren voor belemmeringen en kansen voor gebiedsinrichting
  • Nauwe samenwerking met partners

Signaleringskaart om mogelijke ruimten te vergroenen

Een belangrijke factor voor een klimaatbestendige stad? De aanwezigheid van groen! Zo draagt een groene stad positief bij aan bijvoorbeeld biodiversiteit. Om duurzaam te vergroenen is ruimte nodig. Om ruimte te vinden is een kaarthulpmiddel ontwikkeld in samenwerking met de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en OZHZ.

Het kaarthulpmiddel is een signaleringskaart dat op basis van bepaalde criteria plekken in kaart brengt om mogelijk te vergroenen. Het biedt collega’s een eerste ingang om in afstemming met anderen de ruimten te beoordelen. Kunnen we de ruimte vergroenen? En op welke manier?

Zo dragen we met data en in samenwerking met partners bij aan een betere stad en regio!

Natuurinclusief bouwen: tips voor gemeenten

Wat is natuurinclusief bouwen eigenlijk? Natuurinclusief betekent ‘’de natuur inbegrepen’’. Bij de bouw van een pand of wijk of ontwikkeling van een gebied treffen we natuurmaatregelen om de biodiversiteit te ondersteunen én te versterken. Dit doen we door bijvoorbeeld maatregelen te nemen aan de gevel of dak van een gebouw. Zoals het vergroenen van een dak.

We hebben gemeenten in onze regio een tiental tips gegeven om grotere kansen voor biodiversiteit te creëren. Een greep uit de tips: maak onderscheid tussen kleine en grote woningbouwprojecten, werk de rol van ecologisch adviseur verder uit én besteed aandacht aan het beheer van de groenvoorziening.

Het is 2041. Op een mooie zomerse dag stap je stipt om 8.58 uur de deur uit. Meteen knijp je je ogen dicht. De felle zon komt net achter een wolk vandaan en weerkaatst verblindend op de witte tegels. De warmte slaat je in het gezicht. Binnen was het gelukkig lekker koel, doordat je dak en gevel bedenkt zijn met planten. Maar buiten is het 40 graden.

Lees het hele verhaal over 'de woonwijk van de toekomst'