Het programma in een notendop

Elke inwoner van Nederland heeft baat bij een schone, veilige en gezonde leefomgeving. Daarom willen we milieuschade voorkomen in plaats van achteraf herstellen. Niet voor niets inspecteren wij bedrijven en houden we toezicht in natuurgebieden per jaar. Maar soms is er meer nodig.

Milieuwetten beschermen onze lucht, ons water, ons voedsel en onze natuur

Dit is het geval bij het gecalculeerd schade toebrengen aan het milieu, ook wel milieucriminaliteit genoemd. De kosten van milieucriminaliteit voor onze maatschappij zijn hoog. Aan de buitenkant vaak ‘respectabel’ ogende bedrijven overtreden de milieuwetten niet alleen om er actief geld mee te ‘verdienen’, maar vaak ook om uitgaven te besparen door milieumaatregelen na te laten. Die milieuwetten zijn er om de volksgezondheid, de kwaliteit van essentiële levensbehoeften zoals lucht, (drink)water en voedsel en flora en fauna te beschermen.

Werken aan duurzaamheid, betekent ook het terugdringen van milieucriminaliteit

Sommige uitingen van milieucriminaliteit brengen het halen van de klimaatdoelen ook in gevaar, doordat zij een schadelijk effect hebben op milieu en klimaat. Werken aan een duurzame regio, betekent dan ook werken aan het terugdringen van milieucriminaliteit. Met dit programma ontwikkelt OZHZ de benodigde skills, kennis, en werkwijze om milieuschade te voorkomen.

Samen pakken we ondermijning aan

Ondermijning is een onderwerp dat hoog op de agenda staat. Zowel binnen OZHZ als de verschillende gemeenten in onze regio. Wat is ondermijning precies? Denk aan criminelen die normale, legale bedrijven gebruiken voor hun illegale activiteiten. Bijvoorbeeld garages, die naast reparaties ook gestolen auto’s onherkenbaar maken. Hoe pakken we dit binnen onze regio aan? En welke situaties kwamen we in 2023 tegen? Hans en Bob delen hun verhaal.

Lees het verhaal over de aanpak van ondermijning

Project 'Plasticsoep in de bodem'

Collega’s van OZHZ, de gemeenten en de Provincie Zuid-Holland werken aan het project ‘Plasticsoep in de bodem’. Mede om mensen te laten beseffen dat het gebruik van plastic het milieu kan vervuilen. Zo onderzoeken collega’s de laatste ontwikkelingen op het gebied van plastic in de bodem. Denk aan:

 • onderzoeken op het gebied van technieken;
 • wet- en regelgeving;
 • (sanerings-)methodieken;
 • gezondheidsrisico’s en de effecten van plastic op het milieu;
 • de interactie van (biologisch afbreekbare) plastics in de bodem.

Onderzoeken en kennis delen
Tot op welke hoogte vormt plastic in onze bodem een probleem? En wat kunnen wij als Omgevingsdienst hieraan doen? Dat onderzoeken we. We voeren taken uit op het gebied van bodemregelgeving en delen onze kennis hierover. Daarnaast werken we samen met partners, denk bijvoorbeeld aan gemeenten en de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J).

Controles op Zeer Zorgwekkende Stoffen bij drukkerijen

‘Zeer Zorgwekkende Stoffen komen toch alleen bij grote bedrijven voor? In de industrie? ‘Dat is absoluut niet zo, vertelt Sanne. Bijna alle bedrijven in onze regio produceren Zeer Zorgwekkende Stoffen, ook kleine bedrijven. Maar vaak weten zij dit niet. Daarom is ons bezoek zo belangrijk, om die bewustwording te creëren.’ Sanne controleerde dit jaar drukkerijen binnen de regio op ZZS. Lees hier haar verhaal. 

Het is ons uiteindelijk gelukt! Zónder ZZS. We gebruiken nu een zeepsop om de drukplaten schoon te maken. De zeep is niet schadelijk voor mensen

Johan den Houter

Nota VTH

De fysieke leefomgeving raakt ons allemaal. Inwoners, bedrijven, gemeenten, provincie en partners dragen samen de zorg voor een veilige én duurzame omgeving. Als OZHZ doen we dit voor de gemeenten in onze regio en de provincie Zuid-Holland. Dit met advisering én uitvoering van de VTH-taken: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Vanwege ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken verbeteren wij de strategie. Dit leggen we vast in de nieuwe nota VTH. Wat zijn die ontwikkelingen?

 • De Omgevingswet
  De Omgevingswet is ingegaan. Dat vraagt om een aanpak waarbij iedereen betrokken wordt. Dat heeft grote gevolgen voor het vergunningsproces.
 • Regionale Energiebesparing Strategie (RES)
  We werken aan de Regionale Energiebesparing Strategie (RES). Bijvoorbeeld door het opwekken van duurzame energie én het zoeken naar duurzame warmtebronnen. Dit zorgt voor een grotere inspanning op toezicht.
 •  De Wet kwaliteitsborging (Wkb)
  De Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) zorgt dat de kwaliteit van bouw én het toezicht op bouw verbetert. Deze wet raakt vooral de vergunningverlening en het toezicht op bouwactiviteiten.

Nieuwe nota VTH voor de gemeentelijke taken
Bovenstaande ontwikkelingen nemen we mee in de nieuwe nota VTH voor de gemeentelijke taken. Welke taakvelden omvat de nieuwe nota?

 • Milieu, inclusief bodem, asbest en omgevingsplanactiviteiten;
 • Natuurbescherming;
 • Bouwen, inclusief sloop, brandveilig gebruik en omgevingsplanactiviteiten;
 • De uitvoering van lokale regels, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de huisvestingsverordening.

In de nota VTH leggen we ook vast welke thema’s, doelen én uitgangspunten we belangrijk vinden. Maar ook welke keuzes we maken in het uitvoeren van deze taken. Zo zorgen we voor een eerlijk speelveld voor bedrijven, ondernemers en inwoners. We voldoen aan de wettelijke verplichting om een regiobreed, dezelfde uitvoerings- en handhavingsstrategie vast te stellen voor de taken die OZHZ uitvoert.