Het programma in een notendop

Per 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Dit programma is ervoor om te zorgen dat OZHZ de basis goed regelt. Kortom: OZHZ kan straks goede vergunningen blijven verlenen, strikt toezicht blijven houden en heldere adviezen blijven geven aan onze opdrachtgevers: de gemeenten en provincie. Om op tijd klaar te zijn met de voorbereidingen, formuleerden wij eerder vier opgaven:

 1. Ervaring opdoen en producten ontwikkelen
 2. Systemen en processen aanpassen en inrichten
 3. Kennis verwerven en opleiden
 4. Afspraken maken met opdrachtgevers (gemeenten en provincie)

De voorbereidingen doen we samen de provincie Zuid-Holland, gemeenten en ketenpartners in de regio, zoals de GGD en veiligheidsregio. Wij bereiden voor wat we kunnen. Daarbij zijn we afhankelijk van landelijke ontwikkelingen, zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Doorlopend voeren we gesprekken met de gemeenten en provincie over de voortgang van onze voorbereidingen.

Praktische handvatten voor milieuthema's binnen het omgevingsplan

“Wat mag of moet ik opnemen in mijn omgevingsplan?” Op die vragen krijgen gemeenteambtenaren antwoord met de handreiking ‘Milieu en bouwen in het omgevingsplan’. Een document vol aandachtspunten en praktische handvatten voor beleidsmedewerkers, milieuspecialisten, gemeenteraadsleden en wethouders.

Zeer uitgebreide handreiking

Een eerdere versie ging in op de thema’s geur en geluid. Deze nieuwe handreiking is flink uitgebreid naar maar liefst zeven thema’s:

 1. Geluid door activiteiten (denk aan evenementen, windmolens)
 2. Geluid door verkeer en industrie
 3. Trillingen
 4. Geur
 5. Externe veiligheid (denk aan brand en explosies)
 6. Bodem
 7. Bouwen
Download de handreiking