Een Woo-verzoek indienen: hoe moet dat?

Wilt u informatie opvragen over OZHZ? Of wilt u documenten opvragen die betrekking hebben op een bepaalde zaak? Dit kan door een verzoek in te dienen op grond van de Wet open overheid (Woo). In deze wet staat dat u recht heeft op informatie van de overheid.

Wat u moet weten, voordat u een Woo-verzoek indient

De gegevens die u opvraagt, zijn voor iedereen beschikbaar

Als u een Woo-verzoek indient, worden de gevraagde gegevens openbaar. Wilt u informatie opvragen over een persoonlijke zaak, of heeft u stukken nodig voor een bezwaar- of beroepszaak? Dan kunt u het beste contact met ons opnemen via het contactformulier. Vermeld daarbij waarom u de stukken nodig heeft.

Persoonsgegevens maken wij in principe niet openbaar

In de meeste gevallen weegt het belang van het beschermen van de privacy van betrokkenen zwaarder dan het belang van het openbaar maken van de gevraagde informatie. Een Woo-verzoek is dan ook niet geschikt om achter persoonsgegevens te komen.

Stappenplan Woo-verzoek indienen

Stap 1: Check of uw verzoek aan de voorwaarden voldoet

 • Noem het document waar uw Woo-verzoek over gaat. Zoekt u niet naar een specifiek document? Dan moet u het onderwerp zo precies en duidelijk mogelijk omschrijven.
 • Uw verzoek gaat om informatie die wij in huis hebben, of in huis moeten hebben.
 • De informatie die u wilt ontvangen, moet ergens zijn vastgelegd. Dit kan gaan om documenten, maar bijvoorbeeld ook om geluidsbestanden of foto’s.
 • U vermeldt uw contactgegevens.
 • Uw verzoek gaat over het beleid van OZHZ of over taken die OZHZ uitvoert voor zijn opdrachtgevers, bijvoorbeeld:
  • Documenten over de uitvoering van toezicht bij een bepaald bedrijf.
  • Documenten over de uitvoering van toezicht op de Wet natuurbescherming door OZHZ.
  • Vergunningeninformatie over een specifiek bedrijf, waarvoor OZHZ namens een gemeente of de provincie Zuid-Holland een omgevingsvergunning heeft verleend.

Stap 2: Dien uw Woo-verzoek in

U kunt een Woo-verzoek digitaal of per post indienen op de volgende manieren:

Stap 3: U krijgt antwoord van ons

Wanneer u uw Woo-verzoek heeft ingediend, bekijken wij of de informatie beschikbaar is en of uw verzoek voldoet aan de voorwaarden. U krijgt een bevestiging van de ontvangst van uw verzoek. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek nemen wij een beslissing.

Soms kan dit wat langer duren. De termijn kunnen we namelijk met 2 weken verlengen. Bijvoorbeeld omdat het verzoek gaat om ingewikkelde informatie. Wanneer dit het geval is, ontvangt u hierover bericht voordat de eerste 2 of 4 weken voorbij zijn.

Dien uw Woo-verzoek in

Woo-verzoek indienen

Van Wob- naar Woo-verzoek

Vanaf 1 mei vervangt de Wet open overheid (Woo) de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wilt u meer weten? Bekijk het nieuwsbericht van Rijksoverheid. Hierin leest u bijvoorbeeld de belangrijkste veranderingen.

Vragen over de Woo? Neem contact op!

Heeft u vragen over welke publieke informatie bij ons beschikbaar is? Dan kunt u terecht bij onze Woo-contactpersonen.

078 770 8585 Neem contact op