Vergaderingen en stukken

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar, iedereen kan ze bijwonen. De vergaderstukken, vastgestelde documenten en terugkoppelingen bekijkt u online.

Verordeningen en andere besluiten van het algemeen en dagelijks bestuur van OZHZ zijn te vinden op www.overheid.nl bij ‘Blad gemeenschappelijke regeling’ en (voor de geconsolideerde regelingen) bij ‘Lokale wet- en regelgeving’.

Eerstvolgende vergaderingen

De volgende AB-vergaderingen:

  • 28 maart 2024
  • 11 juli 2024