Provincie verlengt negatief zwemadvies voor recreatieplas Merwelanden

De provincie Zuid-Holland blijft adviseren om niet te zwemmen in recreatieplas Merwelanden in Dordrecht. Zwemmen in deze plas kan, in combinatie met de inname van PFAS uit andere bronnen, ervoor zorgen dat mensen te veel PFAS binnenkrijgen. En dat kan gevolgen hebben voor de gezondheid. Dit blijkt uit nader onderzoek door het RIVM in opdracht van de provincie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het negatieve zwemadvies geldt in ieder geval tot 1 oktober

Het negatieve zwemadvies geldt in ieder geval tot 1 oktober. Het Waterschap Hollandse Delta is al eerder gestart met aanvullende metingen. Op basis van deze metingen moet blijken of zwemmen in recreatieplas Merwelanden in de toekomst weer verantwoord kan.

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen: “Op 14 juli hebben we een negatief zwemadvies afgegeven voor Merwelanden vanwege de eerste bevindingen van het RIVM. We zijn liever te streng, want de gezondheid van onze inwoners staat voorop. Uit de rapportage van het RIVM blijkt nu dat we dit negatieve zwemadvies moeten verlengen. Met mooi weer in het vooruitzicht is dit een teleurstellende boodschap voor mensen die graag in Merwelanden zwemmen. We kunnen nog niet zeggen wanneer het weer verantwoord is om hier te zwemmen. We blijven de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten houden.”

Ook wethouder Tanja de Jonge van de gemeente Dordrecht onderschrijft de verlenging van het negatieve zwemadvies: “De gezondheid van onze inwoners moeten we heel serieus nemen. Ik vind het erg jammer dat onze zwemplas nu niet te gebruiken is, maar het is voor nu het beste advies”.

Meer over dit advies en het onderzoek
Met mooi weer in het vooruitzicht is dit een teleurstellende boodschap voor mensen die graag in Merwelanden zwemmen.

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen