Meld als bedrijf een ongewoon voorval

Zijn er bij uw bedrijf incidenten die niet onder de normale bedrijfsvoering vallen? En waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan? Deze zogenaamde ongewone voorvallen moet u altijd melden bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Binnen 30 minuten belt u ons

Meld het voorval binnen dertig minuten telefonisch via 0888- 333555. Dit nummer is 24/7 beschikbaar.

Binnen één week stuurt u ons digitaal meer informatie

Vervolgens stuurt u onderstaand formulier binnen één week naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

 • Uw bedrijfsgegevens

 • Geef het adres op waar het ongewoon voorval plaatsvond
 • Wat gebeurde er?

 • Voeg eventueel een of meerdere foto's toe van de situatie. U kunt maximaal 5 mb uploaden.
 • Max. bestandsgrootte: 100 MB.
 • MM slash DD slash JJJJ
 • :
 • :
 • Wat is de impact van het voorval op de fysieke leefomgeving?

 • Voeg eventueel een of meerdere foto's toe van de situatie. U kunt maximaal 5 mb uploaden.
 • Zo ja? Licht deze dan toe.
 • Wat gaat u doen om herhaling te voorkomen?

 • Uw contactgegevens

  Geef de gegevens op van de contactpersoon voor dit ongewoon voorval. Wij kunnen contact opnemen om het voorval verder door te spreken. 

Wat is precies de verplichting?

Inwoners of bedrijven in Nederland zijn op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving en de Bruidsschat verplicht om gebeurtenissen te melden die niet in het normale productieproces vallen. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld gepland onderhoud, maar ook om kleine of grote incidenten.

Volgens de definities in deze regelgeving is een ‘voorval’ of ‘incident’ elke gebeurtenis die afwijkt van de normale activiteiten waardoor nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving (dreigen te) ontstaan.

Volgens de wet is een ‘voorval’ of ‘incident’ elke gebeurtenis die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten waardoor nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving (dreigen te) ontstaan.

Waarom hebben wij deze informatie nodig?

Op basis van de door u aangeleverde informatie gaan wij na of alle nodige acties door u zijn genomen. Ook kunnen wij beoordelen hoe herhaling in de toekomst voorkomen kan worden.

Weet u vooraf al dat u overlast gaat veroorzaken?

Ook als u vooraf weet dat uw activiteiten (tijdelijk) overlast zullen veroorzaken, bijvoorbeeld vanwege gepland onderhoud, kunt u ook een melding doen via 0888-333555.