Wat doet u bij overlast?

Ervaart u overlast van een bedrijf? Bijvoorbeeld door geluid, geur, licht, trillingen of stof? Of vermoedt u vervuiling, bijvoorbeeld naar de bodem of het water? Heeft u last van bouw- of sloopwerkzaamheden? Of ziet u een verstoring van de natuur? Wij helpen u graag en kunnen nagaan of iemand de regels overtreedt.

Is het urgent? Heeft u op dit moment veel last?

Voor overlast door bedrijven en verstoringen in de natuur zijn wij 24 uur per dag bereikbaar, dag en nacht, via 0888 333 555. Overlast die vaker voorkomt, vragen wij u online doorgeven. Het helpt ons als u bijhoudt wanneer u precies last heeft, dus de tijden en dagen. Deze informatie helpt ons om de veroorzaker te vinden en na te gaan of de regels worden overtreden. Bij levensbedreigende en acute situaties belt u altijd 112.

Wij gaan overlast en milieuvervuiling tegen en beschermen de natuur

Uw melding helpt ons daarbij. Onze inspecteurs gaan aan de slag met de door u doorgegeven informatie. Om een goed beeld te vormen, nemen wij contact met u op. Wij doen regelmatig verder onderzoek en komen soms bij u of bij de mogelijke veroorzaker langs voor een meting.

Wanneer kunnen wij iets betekenen?

OZHZ gaat na of iemand de wet overtreedt. Zo mag een bedrijf bijvoorbeeld overlast veroorzaken, maar zijn er regels. Bijvoorbeeld over hoe erg het mag zijn en op welke tijden. Soms is al snel duidelijk dat wij niets kunnen betekenen. Uiteraard laten wij dit aan u weten.

Weet u niet bij wie u terecht kunt?

Wij helpen u met onderstaand overzicht:

  • Hondenpoep > de politie of uw gemeente
  • Vuilniszakken > de reinigingsdienst, politie of uw gemeente
  • Overlast door buren > bij de politie
  • Ongedierte > de reinigingsdienst of de politie
  • Groenonderhoud > uw gemeente
  • Oppervlaktewater > Rijkswaterstaat, het havenbedrijf of het waterschap
  • Militaire luchtvaart > de Luchtmacht
  • Mest > NVWA of politie
  • Zwemwater > zie www.zwemwater.nl
  • Ongewenst huurgerdrag gemeente Dordrecht > zie www.dordrecht.nl/ongewenstverhuurgedrag