Wat doet u bij overlast?

Ervaart u overlast van een bedrijf? Bijvoorbeeld door geluid, geur, licht, trillingen of stof? Of vermoedt u vervuiling, bijvoorbeeld naar de bodem of het water? Wij helpen u graag en kunnen nagaan of een bedrijf de regels overtreedt. U kunt bij ons een melding doen en informatie vinden over wat u zelf kunt doen. Zo helpt u mee om uw leefomgeving veilig en schoon te houden.

Doe online de overlastcheck

Last van een vervelende geur, geluid of stof? Wij horen graag wat er aan de hand is. We stellen u een paar vragen om een goed beeld te krijgen. U kunt ook gelijk een online melding doen. Is het urgent of een gevaarlijke situatie? Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, dag en nacht, via 0888 333 555. Overige meldingen van overlast vragen wij online door te geven. Wij pakken die meldingen op een later moment op.

Aan de slag

Wij gaan overlast en milieuvervuiling van bedrijven tegen

Onze wachtdienstmedewerkers gaan met uw melding aan de slag. Om een goed beeld te vormen, nemen wij contact met u op. Wij doen regelmatig verder onderzoek en komen soms bij u langs voor een meting. Kunnen we een veroorzaker niet (gelijk) vinden? Dan helpt uw informatie.

Overlast door bouwwerken of –werkzaamheden?

In Dordrecht, Alblasserdam of Molenlanden kunt u ook bij ons terecht met overlast op het gebied van bouw, sloop en brandveiligheid. Denk aan overlast van bouwwerkzaamheden, zoals hinder van stof, geluid, rook, trillingen, bouwen zonder vergunning of een bouwwerk in strijd met het Bouwbesluit. Meld dit via het formulier. Gaat het om overlast in een andere gemeente? Meld dit dan bij uw gemeente.

Weet u niet bij wie u terecht kunt?

Wij helpen u met onderstaand overzicht:

  • Hondenpoep > de politie of uw gemeente
  • Vuilniszakken > de reinigingsdienst, politie of uw gemeente
  • Overlast door buren > bij de politie
  • Ongedierte > de reinigingsdienst of de politie
  • Groenonderhoud > uw gemeente
  • Oppervlaktewater > Rijkswaterstaat, het havenbedrijf of het waterschap
  • Militaire luchtvaart > de Luchtmacht
  • Mest > NVWA of politie
  • Zwemwater > zie www.zwemwater.nl
  • Ongewenst huurgerdrag gemeente Dordrecht > zie www.dordrecht.nl/ongewenstverhuurgedrag