Meld overlast

Ervaart u overlast van een bedrijf? Bijvoorbeeld door geluid, geur, licht, trillingen of stof? Of vermoedt u vervuiling, bijvoorbeeld naar de bodem of het water? Geef dit aan onze medewerkers door. Ook kunt u aan de veroorzaker laten weten dat u last heeft, een gesprek kan vaak helpen. Zo helpt u  mee om uw leefomgeving veilig en schoon te houden.

Doe online een melding

Wij horen graag wat er aan de hand is. Is het urgent? Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, dag en nacht, via 0888 333 555. Overige meldingen van overlast vragen wij u online door te geven. Wij pakken die meldingen zo snel mogelijk op.

Meld overlast

Wij gaan overlast en milieuvervuiling tegen

Onze wachtdienstmedewerkers gaan snel met uw melding aan de slag. Om een goed beeld te vormen, nemen wij meestal contact met u op. Het is ook niet altijd duidelijk wie de veroorzaker is, uw informatie helpt dan. Wij doen regelmatig verder onderzoek en komen soms bij u langs voor een meting. Wij gaan na wat het bedrijf wel en niet mag en gaan de overlast tegen door het bedrijf aan te spreken.

Overlast door bouwwerken of –werkzaamheden?

In Dordrecht, Alblasserdam of Molenlanden kunt u ook bij ons terecht met overlast op het gebied van bouw, sloop en brandveiligheid. Denk aan overlast van bouwwerkzaamheden, zoals hinder van stof, geluid, rook, trillingen, bouwen zonder vergunning of een bouwwerk in strijd met het Bouwbesluit. Meld dit via het formulier. Gaat het om overlast in een andere gemeente? Meld dit dan bij uw gemeente.

Weet u niet bij wie u terecht kunt?

Wij helpen u met onderstaand overzicht:

  • Hondenpoep > de politie of uw gemeente
  • Vuilniszakken > de reinigingsdienst, politie of uw gemeente
  • Overlast door buren > bij de politie
  • Ongedierte > de reinigingsdienst of de politie
  • Groenonderhoud > uw gemeente
  • Oppervlaktewater > Rijkswaterstaat, het havenbedrijf of het waterschap
  • Militaire luchtvaart > de Luchtmacht
  • Mest > NVWA of politie
  • Zwemwater > zie www.zwemwater.nl
  • Ongewenst huurgerdrag gemeente Dordrecht > zie www.dordrecht.nl/ongewenstverhuurgedrag