Meld overlast

Ervaart u overlast van een bedrijf? Bijvoorbeeld door geluid, geur, licht, trillingen of stof? Of ziet of vermoedt u milieuvervuiling, bijvoorbeeld naar de bodem of het water? Geef dit aan onze medewerkers door. Zo helpt u ons om uw leefomgeving veilig en schoon te houden.

Onze medewerkers komen ter plaatse zoals u van ons gewend bent. Dit doen zij wel met inachtneming van de regels van het RIVM. Wij willen u vragen hier rekening mee te houden.

Doe online een melding

Wij horen graag wat er aan de hand is. Is het urgent? Voor gevallen waar er sprake is van veiligheids- of gezondheidsrisico’s zijn wij 24 uur per dag bereikbaar, dag en nacht, via 0888 333 555. Overige meldingen van overlast verzoeken wij u online door te geven. Wij pakken die meldingen zo snel mogelijk  op.

Meld overlast

Wij gaan overlast en milieuvervuiling tegen

Onze wachtdienstmedewerkers gaan snel met uw klacht aan de slag. In de meeste gevallen doen wij onderzoek, soms komen wij ook bij u langs voor een meting of contacten wij u voor meer informatie. Wij gaan na wat het bedrijf wel en niet mag en gaan de overlast tegen door het bedrijf aan te spreken.

Wilt u weten wat met uw klacht is gedaan?

Wilt u dit weten? Laat dan u uw mailadres en telefoonnummer achter via het meldformulier. Wij vertellen het u graag.

Overlast door bouwwerken of –werkzaamheden?

In Dordrecht, Alblasserdam of Molenlanden kunt u ook bij ons terecht met overlast op het gebied van bouw, sloop en brandveiligheid. Denk aan overlast van bouwwerkzaamheden, zoals hinder van stof, geluid, rook, trillingen, bouwen zonder vergunning of een bouwwerk in strijd met het Bouwbesluit. Meld dit via het formulier. Gaat het om overlast in een andere gemeente? Meld dit dan bij uw gemeente.

Weet u niet bij wie u terecht kunt?

Wij helpen u met onderstaand overzicht:

  • Hondenpoep > de politie of uw gemeente
  • Vuilniszakken > de reinigingsdienst, politie of uw gemeente
  • Overlast door buren > bij de politie
  • Ongedierte > de reinigingsdienst of de politie
  • Groenonderhoud > uw gemeente
  • Oppervlaktewater > Rijkswaterstaat, het havenbedrijf of het waterschap
  • Militaire luchtvaart > de Luchtmacht
  • Mest > NVWA of politie
  • Zwemwater > zie www.zwemwater.nl
  • Ongewenst huurgerdrag gemeente Dordrecht > zie www.dordrecht.nl/ongewenstverhuurgedrag