Een woningvormingsvergunning aanvragen

U kunt deze aanvraag alleen indienen als u eigenaar of handelingsbevoegde van de woning bent. Voor deze
aanvraag betaalt u leges. Doorloop ook de WABO check op het omgevingsloket via www.omgevingsloket.nl.
Meer informatie leest u op www.dordrecht.nl.