Geluidsbelasting in kaart

Door bijvoorbeeld veel verkeer over de weg of door een industrieterrein kan veel geluid ontstaan. Het is belangrijk om te weten hoeveel geluid waar voorkomt. Op basis daarvan is actie mogelijk. Zo houden gemeenten hier rekening mee bij het opnieuw inrichten van een gebied (ruimtelijke ontwikkelingen) en OZHZ kijkt ernaar bij het afgeven van vergunningen. Zo maken we afspraken met bedrijven over hoeveel en wanneer ze geluid mogen maken. Ook krijgen inwoners in gebieden met veel geluid weleens geluidssanering aangeboden; dit betekent bijvoorbeeld dikker glas in de kozijnen. Weten hoe de geluidsbelasting bij u is?

Geluidsbelastingkaarten

Op grond van de EU-richtlijn Omgevingslawaai moeten gemeenten om de vijf jaar geluidsbelastingkaarten en actieplannen opstellen voor grote en kleinere agglomeraties. In onze regio gaat het hierbij om de gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Onze geluidsexperts zijn nauw betrokken bij het opstellen van deze kaarten. Benieuwd naar het geluid in uw buurt?

Bekijk de kaart

De geluidsbelastingkaarten voor de Drechtsteden geven per gemeente de geluidsbelasting aan, met de verschillende bronnen van het geluid: wegverkeer, railverkeer en specifieke vastgelegde industriële activiteiten. Bij het overschrijden van de zogenoemde plandrempel volgt een actieplan voor geluid. Daarin wordt precies beschreven welke maatregelen nodig zijn. Ter illustratie: door een nieuwe weg is het verkeer toegenomen. Om dat te verminderen, legt de gemeente speciaal stil asfalt aan.

Rapporten en geluidsbelastingkaarten (contouren) per gemeente