Geluidsbelasting in kaart

Hoeveel geluid geeft wegverkeer in de omgeving? En welk lawaai brengen bedrijfsactiviteiten met zich mee? Het is belangrijk om te weten hoeveel geluid waar voorkomt. Op basis daarvan is actie mogelijk. Gemeenten houden hier rekening mee bij het opnieuw inrichten van een gebied (ruimtelijke ontwikkelingen) en OZHZ kijkt ernaar bij het afgeven van vergunningen. Zo maken we afspraken met bedrijven over hoeveel en wanneer ze geluid mogen maken. Ook krijgen inwoners in gebieden met veel geluid weleens geluidssanering aangeboden; dit betekent bijvoorbeeld dikker glas in de kozijnen. Wilt u weten hoe de geluidsbelasting bij u in de buurt is?

Geluidsbelastingkaarten

Op grond van de EU-richtlijn Omgevingslawaai moeten sommige gemeenten om de vijf jaar geluidsbelastingkaarten en actieplannen opstellen. Dat geldt voor een verzameling van gemeenten in stedelijk gebied, met meer dan 100.000 inwoners. Dit geldt in onze regio voor Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, waar samen met Rotterdam meer dan 100.000 inwoners wonen.  Onze geluidsexperts zijn nauw betrokken bij het opstellen van deze kaarten.

Bekijk de kaart

Actieplan

De geluidsbelastingkaarten voor de Drechtsteden geven per gemeente de geluidsbelasting aan, met de verschillende bronnen van het geluid: wegverkeer, railverkeer en specifieke vastgelegde industriële activiteiten. Bij het overschrijden van de zogenoemde plandrempel volgt een actieplan voor geluid. Daarin wordt precies beschreven welke maatregelen nodig zijn. Ter illustratie: door een nieuwe weg is het verkeer toegenomen. Om dat te verminderen, legt de gemeente speciaal stil asfalt aan.

Rapporten en geluidsbelastingkaarten (contouren) per gemeente