Ons werk, voor u

Een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken. Als omgevingsdienst helpen wij daarbij met het verlenen van zorgvuldige vergunningen en intensief toezicht. Ook geven we advies bij voorbeeld nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken en staan we 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven. Wij delen graag onze belangrijkste cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

Actualisatie voor vergunning Bold Action

OZHZ werkt aan de actualisatie van de vergunning voor wapenspecialist Bold Action. Onze vergunningverleners bekijken regelmatig bestaande vergunningen en maken nieuwe afspraken met de bedrijven. Nodig! Want technieken ontwikkelen zich razendsnel. Daardoor kunnen bedrijven met steeds meer innovaties het milieu en de leefomgeving beter beschermen. Ook de wetgeving verandert regelmatig.

Een belangrijk onderwerp bij de wapenspecialist is bijvoorbeeld de implementatie de PGS 32-richtlijn. Deze richtlijn gaat over de opslag van explosieven voor civiel gebruik. In deze richtlijn staan onder andere veiligheidsafstanden die moeten worden aangehouden tussen de opslaglocatie van explosieve stoffen en kwetsbare objecten, zoals woningen, kantoren, scholen. Met de actualisatie bij Bold Action voldoet de omgevingsvergunning straks weer aan alle meest recente eisen.

Meewerken aan een veiliger Kijfhoek

OZHZ is nauw betrokken bij de ontwikkelingen rond het emplacement Kijfhoek. Zo werken onze vergunningverleners en adviseurs mee aan de beoogde veranderingen onder de Omgevingswet. En werken we samen met ProRail en de Veiligheidsregio aan de renovatie van de heuvel op Kijfhoek en de aanleg van de calamiteitenwegen.

In het najaar van 2022 ging OZHZ met Zwijndrechtse raadsleden op stap. Wij wandelden door gemeente en gaven ook een inkijkje in de veiligheidsmaatregelen en de werkzaamheden die plaatsvinden op Kijfhoek. Ook organiseerden wij namens de gemeente een bijeenkomst met de bestuurders van Zwijndrecht, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk. In dit overleg spraken zij samen over de stand van zaken op Kijfhoek en de ontwikkelingen die op de gemeenten afkomen wanneer de Omgevingswet ingaat. Dit was goed om te doen, we gaan de bijeenkomst jaarlijks herhalen.

Inspecteurs doen ronde op industrieterrein Bakestein

Onze inspecteurs controleren de bedrijven die bij OZHZ bekend zijn. Nieuwe bedrijven moet zich in veel gevallen melden. Zo houden wij ons bedrijvenbestand up-to-date. Dit doen we regiobreed, vanuit het regionale programma Generiek Toezicht.

Langs bij verzamelgebouwen

Onze inspecteurs richten zich vooral op bedrijfsverzamelgebouwen met kleine ondernemers. Huurders wisselen snel en ondernemers zijn vaak onbekend met de regelgeving. Op industrieterrein Bakestein inventariseerden we ook de bedrijfsverzamelgebouwen. Bij 3 locaties stelde OZHZ vast dat het bedrijf bij de start geen melding Activiteitenbesluit had ingediend. Dat is een klein aantal, zeker in vergelijking met andere gemeenten. Daarbij constateerden de toezichthouders overtredingen zoals het niet juist opslaan van gevaarlijke of bodembedreigende stoffen.

Onwetendheid

In bijna alle gevallen is bereidheid om de regels na te leven aanwezig. Het gaat veelal om onwetendheid. Duidelijke en preventieve communicatie kan hierbij helpen.

Meer over dit project? Lees het gesprek met Dylan en Marleen: 'Het onzichtbare bedrijf'

Praktische handvatten voor milieuthema's binnen het omgevingsplan

Complex vraagstuk in de fysieke leefomgeving? OZHZ stelde samen met de Brabantse omgevingsdienst OMWB de nieuwe handreiking ‘Milieu en het omgevingsplan’ op. Een document vol aandachtspunten en praktische handvatten voor beleidsmedewerkers, milieuspecialisten, gemeenteraadsleden en wethouders.

In deze eerste versie gaat het over de thema’s geur en geluid. Later volgen er meer. De handreiking is een belangrijk instrument bij de complexe vraagstukken die zich ongetwijfeld voor en na de inwerkingtreding van de Omgevingswet voordoen.

Download de handreiking