Resultaten grond en wateronderzoek PFAS bekend: regen- en kraanwater te gebruiken, advies voor slootwater

Het RIVM deed eerder onderzoek naar PFAS in groenten en fruit uit moestuinen in de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden. In dezelfde moestuinen is ook grond en water uit de sloot, regentonnen en grondwater onderzocht op PFAS. Dit onderzoek is inmiddels ook afgerond. Het advies: alle moestuineigenaren kunnen regen- en kraanwater gebruiken voor het water geven van de (moes)tuin. Niet iedereen kan slootwater gebruiken.

Adviezen grond en wateronderzoek in kaart

Op de kaart staan de gebieden waar onderzoek is gedaan. Met de kleuren rood, oranje en groen staat aangegeven welk advies geldt voor de moestuineigenaren. De gekleurde vakken zijn de onderzochte moestuinen. Binnen en buiten de gekleurde stippellijnen staat het advies dat geldt voor alle inwoners.

Kaartje totale moestuinonderzoek met legenda

 • Rood (binnen de rode stippellijn):
  Moestuineigenaren hadden al het advies om geen groenten en fruit uit eigen tuin te eten. Dit kan wel bij het gebruik van bakken met nieuwe grond. Het nieuwe onderzoek vult daarbij aan: Moestuineigenaren kunnen regen- en kraanwater gebruiken. Het gebruik van slootwater wordt afgeraden. Uit het onderzoek blijkt dat daar teveel PFAS in zit.
 • Oranje (binnen de oranje stippellijn en buiten de rode stippellijn):
  Moestuineigenaren kunnen groenten en fruit uit de tuin eten, maar moeten dit wel afwisselen met groenten en fruit uit de winkel. Daar komen nu verschillende adviezen bij voor het water geven van de (moes)tuin, namelijk:
 1. Moestuinen cluster B in Papendrecht (zie het oranje met bruin gestreepte vlak bij de letters B-P op het kaartje)
  Gebruik regen- en kraanwater. Gebruik niet te vaak slootwater, wissel dit af met regenwater.
 2. Overige moestuinen in oranje gebied
  Gebruik van regen-, kraan- en slootwater is veilig
 • Groen (buiten de rode en oranje stippellijn):
  Moestuineigenaren kunnen groenten en fruit uit de tuin eten. Ook kunnen ze regen-, kraan- en slootwater blijven gebruiken.

Wat is er precies onderzocht?

Arcadis is een adviesbureau met veel kennis over PFAS. Ze hebben monsters laten nemen van grond, grondwater, water uit de sloot en regentonnen. Deze zijn onderzocht op de hoeveelheid PFAS. Daardoor kunnen we zien of er een relatie is tussen de PFAS in groenten en fruit en PFAS in de grond en het water. Uit het onderzoek blijkt dat dit het geval is.

Gezamenlijke reactie samenwerkende wethouders:

“Dit is een vervelende boodschap voor sommige moestuineigenaren, in het bijzonder voor de moestuineneigenaren dichtbij de fabriek. Zonder dat zij hier iets aan kunnen doen, worden ze geconfronteerd met het advies om niet meer uit hun eigen moestuin te eten of om niet teveel en te vaak uit de tuin te eten. Het werken in een moestuin is een gezonde bezigheid die moestuineigenaren juist veel plezier brengt. Gelukkig kan een groot gedeelte van de moestuineigenaren wel uit de tuin blijven eten, zoals ze gewend zijn. 

Wij vinden dat inwoners niet ongevraagd geconfronteerd mogen worden met de gevolgen van de uitstoot van deze PFAS. Die uitstoot moet wat ons betreft stoppen. Daar zetten de vier gemeenten, de GGD, OZHZ en de provincie Zuid-Holland zich gezamenlijk voor in. Deze stoffen horen niet thuis in het milieu, niet in ons water, niet in ons voedsel. De gemeenten hebben de bedrijven dan ook aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van hun uitstoot.”

Wij vinden dat inwoners niet ongevraagd geconfronteerd mogen worden met de gevolgen van de uitstoot van deze PFAS. Die uitstoot moet wat ons betreft stoppen. (...) Deze stoffen horen niet thuis in het milieu, niet in ons water, niet in ons voedsel.

Samenwerkende wethouders Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden

Meer informatie? Kom naar de inloopavond op 18 januari

Heeft u vragen over dit of het eerdere moestuinonderzoek? U bent van harte welkom op de inloopavond op woensdag 18 januari in De Lockhorst in Sliedrecht. Het adres is Sportlaan 1, 3364 AT. Er zijn 2 inloopsessies waarin we uitleggen wat er onderzocht is en hoe u om kunt gaan met grond en water in uw tuin. De eerste sessie begint om 18.30 uur en de tweede om 19.30 uur. Beide sessies duren een uur.

Op de pagina OZHZ.nl/pfasinmijntuin staat alle informatie over het volledige moestuinonderzoek en de resultaten. Hier staat ook een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden. Alle informatie over PFAS en Chemours vindt u op dordrecht.nl/chemours. Heeft u vragen over uw gezondheid en PFAS? Daarvoor kunt u terecht bij de GGD Zuid-Holland Zuid.