Energielabel C verplichting kantoren

Heeft u een kantoorgebouw met energielabel D of lager? Dan moet u voor 2023 naar energielabel C of hoger. Anders mag u uw kantoor niet meer gebruiken. Hoe pakt u dit aan? Wat gaat het kosten? Welke maatregelen hebben het meest effect? Wij geven u graag de handvatten.

Wat is precies verplicht?

De overheid heeft de doelstelling:

  • In 2050: alle kantoorgebouwen energieneutraal.
  • vanaf 2030 minstens een energielabel A
  • vanaf 2023 minstens energielabel C.

In het Bouwbesluit staat daarom dat kantoren vanaf 1 januari 2023 alleen gebruikt mogen als ze minstens label C hebben. De gemeenten en OZHZ gaan hier op controleren. De label C-verplichting is definitief en gaat dus door.

Wanneer bent u het verplicht?

Volg het stappenplan van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Aan de slag?

Uw pand heeft energielabel A t/m C

Fijn! U voldoet aan de norm voor 2023. Bent u ook al klaar voor de norm van 2030 (label A)?

Uw pand heeft een energielabel D t/m G

Geen tijd te verliezen: investeer in maatregelen.

U heeft minimaal energielabel C nodig

Hoe kiest u de juiste energiemaatregelen?

Raadpleeg een energieadviseur

Vraag maatwerkadvies op bij een energieadviseur. Investeer meteen zo slim mogelijk. Vaak is de stap naar energielabel A met weinig ingrepen nu al haalbaar.

Check ook de erkende maatregelen en Informatieplicht energie

Erkende maatregelen bent u ook verplicht te nemen. Dat zijn maatregelen waarmee u voldoet aan de Energiebesparingsplicht van het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer). De Erkende maatregelen voor kantoren kunt u vinden bij Kenniscentrum InfoMil onder energiebesparing. De Informatieplicht Energie geldt vanaf 2019. De meeste bedrijven zijn verplicht om hun energiebesparende maatregelen door te geven.

Onderzoek de financiële regelingen

Er zijn verschillende financiële regelingen die u kunnen ondersteunen bij het investering in energiebesparende maatregelen, zoals VAMIL, MIA, EIA, ISDE, SDE++, zie hiervoor de Subsidiewijzer van RVO.nl. Ook bieden veel banken een aantrekkelijkere rente bij energiebesparende maatregelen. Soms bieden gemeenten ook financieringsoplossingen. Handig daarvoor is het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting SVn. Typ daar de naam van in van uw gemeente om te zien of regelingen zijn.

Klaar?

Schakel opnieuw een energieadviseur in om het nieuwe label vast te stellen en te laten registeren.

Zo regelde de buurman het

Even gluren bij de kantoren in de buurt? Inspiratie opdoen? Kijken hoe anderen het regelen? RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, verzamelde drie voorbeelden.

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Is uw vraag niet beantwoord?

Stel ‘m aan onze inspecteurs en adviseurs! Laat uw vraag en e-mailadres hieronder achter.

  • Vink dit aan als u dit formulier wilt versturen.