Informatieplicht Energiebesparing

Bent u ondernemer? Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar? Dan bent u sinds 1 juli 2019 verplicht om uw energiebesparende maatregelen door te geven. Dit doet u via het landelijke eLoket. Inspecteurs van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid controleren hierop. De informatieplicht is een manier om de energiebesparing in Nederland te versnellen. Zo gaan we samen voor duurzame groei.

Doel van de wetswijziging is de energiebesparing in Nederland versnellen. De Wet milieubeheer, inmiddels overgegaan in de Omgevingswet, verplicht bedrijven en instellingen al jaren om energie te besparen. In 2019 geldt er naast de bestaande energiebesparingsplicht ook een informatieplicht. Deze is ingesteld door overheid en bedrijfsleven samen én helpt ons eraan te herinneren dat we hebben afgesproken om energie te besparen.

Over de Informatieplicht

De Informatieplicht energiebesparing geldt voor inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. U rapporteert welke energiebesparende maatregelen er per inrichting zijn genomen. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw sector. Deze bevat energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen.

Gelden de energiebesparingsplicht en informatieplicht voor mij?

Om te weten of de energiebesparings- en informatieplicht ook voor u geldt, checkt u per inrichting wat deze jaarlijks aan energie verbruikt. Vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar gelden de energiebesparingsplicht en de informatieplicht.

U bent informatieplichtig? Neem dan deze stappen

Wanneer de inrichting valt onder de informatieplicht:

  1. gaat u naar de webpagina met de erkende maatregelen lijst (EML) voor uw sector;
  2. brengt u met die EML de genomen erkende maatregelen voor uw inrichting in kaart;
  3. en rapporteert u dit in het eLoket;
    Let op!
    a. U doet dit voor alle inrichtingen waarvan u de drijver bent.
    b. U heeft een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig voor de rapportage. Dit kunt u aanschaffen op de website van eHerkenning (met EH2+ of EH3). Houd rekening met een levertijd van minimaal enkele dagen. Aan eHerkenning zijn kosten verbonden die per leverancier kunnen verschillen.

Erkende maatregelen zijn realistische maatregelen

Op de lijsten vindt u de erkende maatregelen, die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Denk aan muurisolatie, ledverlichting of het gebruik van tijdschakelaars. Realistische maatregelen, waarvan verwacht wordt dat ondernemers ze nemen. Uiteindelijk leiden ze ook tot lagere energiekosten.