Onze aanpak

Generiek toezicht is opgezet om regiobreed op dezelfde manier om te gaan met veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor onze inwoners.

Informatie- en data-analyse

Vanuit informatie- en data-analyse brengt OZHZ risico’s en de bereidheid tot naleving door de betreffende branches in kaart. Hiermee bepalen we waar en op welke wijze toezicht nodig is.

Inspelen op actualiteiten en inzet nieuwe technieken en mogelijkheden

We kijken continu welke manier van toezicht het beste past. We maken gebruik van nieuwe methoden, technieken en ontwikkelingen. Zoals de inzet van drones bij het controleren van daken. Daarnaast helpt communicatie, informatie en gedragsbeïnvloeding om tot verdere verbetering van bewuste bereidheid tot naleving te komen.

Samenwerking

We werken samen met andere overheden, zoals andere omgevingsdiensten, de provincie de GGD en de veiligheidsregio. Controles doen we regelmatig samen. We delen kennis en ontwikkelingen.

Groeiende aandacht voor milieucriminaliteit

Onze inspecteurs en boa’s pakken projectmatig enkele vormen van milieucriminaliteit aan, zoals afvalcriminaliteit en fraude met bodem- en grondstromen. Dat is hard nodig, zo bleek uit het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. OZHZ zet zich hiervoor extra in met Generiek Toezicht en met het programma Samen meer grip op milieuschade.

Milieucriminaliteit raakt ons dubbel en dwars. De effecten ervan zijn niet altijd (direct) zichtbaar, maar hebben zeer grote en ondermijnende gevolgen voor de leefomgeving, economie en maatschappij.

Rapport Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

De belangrijkste cijfers

OZHZ-inspecteurs gaan vooral langs bij bedrijven en instellingen waar ze overtredingen verwachten. Zo sporen we gericht overtreders op. In de hele regio controleren we op milieu-aspecten. In Alblasserdam, Dordrecht en Molenlanden doen we ook bouwcontroles.

Vervolgacties

OZHZ komt in actie als het mis is. We gaan in gesprek, waarschuwen en handhaven waar nodig.

Hoe voorkom je dat plastic korrels onze zeeën en rivieren terecht komen?

“Ja, en dan sta ik daar als inspecteur. Liggen er overal kleine plastic korreltjes op het terrein. Het waait de sloot in, of spoelt naar het riool. Daar brokkelt het verder af. Zo krijg je microplastics die niet meer uit het milieu te krijgen zijn.” OZHZ-inspecteur Marina vertelt over wat ze aantreft tijdens haar controles. Zij bezoekt bedrijven die plastic korrels verwerken. Ons bezoek blijkt nodig.

Lees het verhaal van Marina over rondslingerende plastic korrels
We handhaven als het mis is. Ik leg maatregelen op en controleer of het bedrijf ze ook heeft uitgevoerd.

Inspecteur Marina

Een praktijkvoorbeeld over ketentoezicht: signalen doorgeven aan andere omgevingsdiensten

We werken steeds meer samen met andere omgevingsdiensten als het gaat om ketentoezicht. Zo hadden wij onze twijfels bij het toepassen van gebroken slakken in de bouw. Dit gebeurde zonder de verplichte melding Besluit Bodem Kwaliteit. Voldeden deze bouwstoffen aan de gestelde milieueisen? De slakken kwamen uit een andere regio in Nederland, we hebben bij de betreffende omgevingsdienst onze twijfels doorgegeven. Zij kunnen dan het bedrijf dat de slakken leverde vaker gaan controleren bijvoorbeeld. Wil je meer weten over ketentoezicht? Lees het verhaal van Renske, inspecteur ketentoezicht.

Het was een totaal ander soort bedrijf dan voorheen op deze locatie gevestigd was. Dit bedrijf sloeg circa 7.500 liter aan gevaarlijke stoffen in verpakking op.

Inspecteur Dylan

Uitgelicht project: het 'onzichtbare bedrijf' - hoe spoor je hem op?

Onze inspecteurs controleren de bedrijven die bij OZHZ bekend zijn. Nieuwe bedrijven moet zich dan ook melden, zo houden wij ons bedrijvenbestand up-to-date. Maar wat als ze het niet doen? Administratief foutje of groot risico? Onze inspecteur Dylan legt uit wat hij pas tegen kwam en wat OZHZ hieraan doet in 2022.