Onze aanpak

Generiek toezicht is opgezet om regiobreed op dezelfde manier om te gaan met veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor onze inwoners.

Informatie- en data-analyse

Vanuit evaluatie en informatie- en data-analyse brengt OZHZ risico’s en de bereidheid tot naleving door de betreffende branches in kaart. Hiermee bepalen we waar en op welke wijze toezicht nodig is.

Inspelen op actualiteiten en inzet nieuwe technieken en mogelijkheden

We kijken continu welke manier van toezicht het beste past. We maken gebruik van nieuwe methoden, technieken en ontwikkelingen. Zoals de inzet van drones bij het controleren van daken. Daarnaast helpt communicatie, informatie en gedragsbeïnvloeding om tot verdere verbetering van bewuste bereidheid tot naleving te komen.

Samenwerking

We werken samen met andere overheden, zoals andere omgevingsdiensten, de provincie de GGD en de veiligheidsregio. Controles doen we regelmatig samen. We delen kennis en ontwikkelingen.

Groeiende aandacht voor milieucriminaliteit

Onze inspecteurs en boa’s pakken met projectmatig enkele vormen van milieucriminaliteit aan, zoals afvalcriminaliteit en fraude met bodem- en grondstromen. Dat is hard nodig, zo bleek uit het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. OZHZ zet zich hiervoor extra in met Generiek Toezicht en met het programma Samen meer grip op milieuschade.

Milieucriminaliteit raakt ons dubbel en dwars. De effecten ervan zijn niet altijd (direct) zichtbaar, maar hebben zeer grote en ondermijnende gevolgen voor de leefomgeving, economie en maatschappij.

Rapport Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

Uitgelicht project: het 'onzichtbare bedrijf' - hoe spoor je hem op?

Onze inspecteurs controleren de bedrijven die bij OZHZ bekend zijn. Nieuwe bedrijven moet zich dan ook melden, zo houden wij ons bedrijvenbestand up-to-date. Maar wat als ze het niet doen? Administratief foutje of groot risico? Onze inspecteur Dylan legt uit wat hij pas tegen kwam en wat OZHZ hieraan doet in 2022. 

Het was een totaal ander soort bedrijf dan voorheen op deze locatie gevestigd was. Dit bedrijf sloeg circa 7.500 liter aan gevaarlijke stoffen in verpakking op.

Inspecteur Dylan

Uitgelicht project: een brand in een parkeergarage?

Het is een flinke uitdaging voor de brandweer. Ze kunnen niet altijd veilig de garage in om te blussen. Door steeds meer elektrische voertuigen en laadpunten in garages is het soms nog lastiger. De OZHZ bouw-inspecteurs gaan daarom samen met de veiligheidsregio vaak op controle.

Mehmet en Hans vertellen erover

Nieuwe technieken handig inzetten: de drone

Soms gaat OZHZ het dak op. We controleren dan op bouwaspecten, zoals daken. Het kan lastig zijn deze goed en veilig te inspecteren. Ze zijn niet even goed toegankelijk. Een drone biedt dan uitkomst. 

Door een drone te gebruiken kun je veilig op de grond blijven staan en toch een goede indruk van het dak te verkrijgen.

Inspecteur Sam