Brandveiligheid bij transportbedrijven moet beter

Tientallen transportbedrijven hadden onze inspecteur op de stoep staan. Samen met de ondernemers liepen wij door hun bedrijf heen. Hoe zit het met de ontruimingsinstallatie? Valt de brandwerende deur vanzelf dicht bij een calamiteit? Zijn de blusmiddelen op orde? Meer dan de helft heeft het prima op orde, maar meer actie is nodig.

Transportbedrijven hebben vaak grote hallen. Dan is een brandafscheiding nodig om te zorgen dat een brand zich niet te snel verspreidt. Zo’n afscheiding vertraagt de brand met tientallen minuten.

De deur op een kier

Tijdens de controles kwamen onze inspecteurs vaak open deuren tegen of deuren die niet zelfsluitend zijn. Deze deuren bevonden zich in een brandafscheiding waardoor niet aan de brandwerendheid van 20 minuten kon worden voldaan. Ook waren doorvoeren in de scheidingsconstructie niet brandwerend afgewerkt. Daardoor kan vuur zich snel verspreiden van de ene naar de andere ruimte.

Meer handvatten bieden

OZHZ gaat verder met deze controles. Bedrijven die het niet op orde hebben, moeten maatregelen nemen. Daarnaast bieden we handvatten waarmee de bedrijven zelf beter de brandveiligheid kunnen regelen en continu in de gaten kunnen houden.