Ons werk, voor u

Een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken. Als omgevingsdienst helpen wij daarbij met het verlenen van zorgvuldige vergunningen en intensief toezicht. Ook geven we advies bij voorbeeld nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken en staan we 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven. Wij delen graag onze belangrijkste cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

Bouwen van 190 woningen Amstelwijck Park

Dordrecht werkt hard aan de bouwopgave. Amstelwijck Park is een mooi voorbeeld. OZHZ verleende daar de omgevingsvergunning voor de bouw van 190 woningen: een appartementencomplex, vrijstaande, rij- en meerdere twee-onder-een-kap-woningen.

Eerst samen aan tafel

Vooraf ging de initiatiefnemer met OZHZ, de gemeente, het waterschap en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aan tafel om de aanvraag voor te bereiden. We noemen dit een omgevingstafel. Aan die tafel werd duidelijk welke regels gelden en wat de haalbaarheid van een initiatief is. Vooruitlopend toetsten wij bijvoorbeeld op het bestemmingsplan en bouwbesluit en geven we adviezen mee.

De initiatiefnemer heeft duidelijkheid en kan een goede aanvraag indienen

Door deze afstemming vooraf wist de initiatiefnemer precies waar hij aan toe was. En de vergunningverlener bij OZHZ en de adviseurs kregen een complete, kwalitatief goede vergunningaanvraag die snel afgehandeld kon worden.

Veel animo voor tijdelijke terrasvergunningen

Ze stroomden binnen: aanvragen van horecaondernemers voor het verlengen van hun tijdelijke terrasvergunning. De gemeente Dordrecht had deze eerder toegestaan vanwege corona en inmiddels besloten dat verlenging mogelijk is tot 1 april 2023. Er is immers nog veel onduidelijk over de coronamaatregelen deze herfst, en de gemeente vindt het belangrijk om de horecasector te faciliteren.

OZHZ handelde de aanvragen snel af. En dat werd gewaardeerd. Ondernemers gaven in ons klanttevredenheidsonderzoek aan dat ze zeer tevreden zijn over de snelle en duidelijke werkwijze van OZHZ. Een mooi compliment, waar we blij mee zijn!

Verhuizing van bedrijf Dolderman versnellen

Dolderman is al ruim 95 jaar actief in de beroepsvaart en zorgt voor veel werkgelegenheid in Dordrecht. Het bedrijf moet snel verhuizen naar de Grevelingenweg in Dordrecht. Dolderman heeft namelijk maar weinig manoeuvreerruimte op de huidige locatie aan de Binnen en Buiten Kalkhaven. Daarnaast is de haven te klein om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Ook ervaren inwoners veel overlast, OZHZ krijgt regelmatig meldingen binnen. En tot slot staat ook het bestemmingsplan een dergelijk bedrijf op de huidige locatie niet meer toe. De gemeente heeft nu het voornemen om op deze locatie nieuwe woningen te laten bouwen.

Sneller akkoord

Kortom: de belangen zijn duidelijk. De gemeente verleende daarom op voorhand al medewerking voor de bouw van een kantoor, twee hallen en het wijzigen van een insteekhaven, de westpier, het verstevigen van de kades en het plaatsen van 2 torenkranen aan de Grevelingenweg in Dordrecht. Daarnaast heeft OZHZ de vergunningsaanvraag met voorrang opgepakt en behandeld. Op basis van een vooruitakkoord is het bedrijf alvast gestart met de bouw. De vergunning is inmiddels verleend.

Omgevingsvergunning Zeehavenbedrijf Dordrecht

Het Zeehavenbedrijf Dordrecht (ZHD) wil tot uitbreiding en aanpassing van haar locatie overgaan en vroeg daarvoor een nieuwe omgevingsvergunning bij ons aan. De vergunningaanvraag betreft de bestaande activiteiten op de terminal aan de ’s-Gravendeelsedijk en het in gebruik nemen van het Prins Willem Alexander-terrein aan de Pieter Hoebeeweg, ook in het zeehavengebied van Dordrecht.

Veel aandacht voor geluid

Al in 2021 was een bewonersavond over de aanpassingen. De gemeente, OZHZ en het bedrijf werkten intensief samen. Uiteindelijk is de meeste voorbereidingstijd gaan zitten in het inpassen van de activiteiten op de huidige en toekomstige terminal in het geluidsmodel. Nu de aanvraag is ingediend, gaan zowel gemeente Dordrecht als OZHZ aan de slag met het beoordelen van de aangevraagde vergunningen. De aanvraag omvat het wijzigen van het bestemmingsplan, het verdelen van de geluidsruimte en de activiteiten milieu.

Het bouwen van nieuwe woningen Wervenkade Dordrecht

Op het terrein van de voormalige scheepswerf ‘De Biesbosch’ aan de Papendrechtsestraat verrijzen 22 woningen en een terrasvormig appartementencomplex. OZHZ hield in de gaten hoe dit ging.

Het tegengaan van overlast over heien

In juli 2021 startte de aannemer met hei- en funderingswerkzaamheden. Het heien duurde twee maanden en verschillende inwoners meldden overlast bij OZHZ. Wij vertelden deze inwoners meer over de duur en de geluidsregels. We zien dat het communiceren over dit soort hinder kan bijdragen aan het accepteren van dit soort (tijdelijke) overlast. Tegelijkertijd zien we ook dat door het toegenomen thuiswerken werkzaamheden eerder tot overlast leiden. Wij wijzen aannemers altijd op het belang van goede omgevingscommunicatie.

Het realiseren van een veilige constructie

OZHZ-constructeurs controleerde de goedgekeurde tekeningen en berekeningen. Helaas bleek niet alles op orde. Daardoor moesten de werkzaamheden zoals het storten van beton uitgesteld worden, omdat de vereiste goedkeuring van de constructiegegevens ontbrak. Daarna vorderde de bouw van het betoncasco van het gebouw gestaag met ongeveer een maand per verdieping. Zodra de ruwbouwfase afgerond is, start de aannemer met het realiseren van de bovenbouw en afbouw.

Praktische handvatten voor milieuthema's binnen het omgevingsplan

Complex vraagstuk in de fysieke leefomgeving? OZHZ stelde samen met de Brabantse omgevingsdienst OMWB de nieuwe handreiking ‘Milieu en het omgevingsplan’ op. Een document vol aandachtspunten en praktische handvatten voor beleidsmedewerkers, milieuspecialisten, gemeenteraadsleden en wethouders.

In deze eerste versie gaat het over de thema’s geur en geluid. Later volgen er meer. De handreiking is een belangrijk instrument bij de complexe vraagstukken die zich ongetwijfeld voor en na de inwerkingtreding van de Omgevingswet voordoen.

Download de handreiking