Legionella bij natte koeltoren en sommige awzi's

Door natte koeltorens en sommige biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s) kunnen legionellabacteriën in de lucht komen. Je kunt ziek worden door het inademen van deze bacteriën. Hoewel die kans klein is, is het belangrijk om besmetting te voorkomen. Daarom moeten bedrijven zelf zorgvuldig monitoren of er legionella groeit en maatregelen nemen als het misgaat of dreigt te gaan. OZHZ houdt de vinger aan de pols.

Wanneer kun je last krijgen van de bacterie?

Van nature komt de legionellabacterie voor in grond en in water. De bacterie groeit voornamelijk in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. Als het water in kleine druppeltjes (nevel of aerosolen) in de lucht komt, kan iemand de bacterie inademen en besmet raken. Bij sommige bedrijfsprocessen bestaat de kans op groei en verspreiding van de bacterie. Het is belangrijk om te voorkomen dat omwonenden hier last van krijgen.

Legionella via natte koeltorens

Een natte koeltoren is een installatie die gebruikt wordt voor de afkoeling van een gebouw of een industrieel proces. Al jaren controleert OZHZ bij dit soort installaties, in onze regio gaat het om 16 locaties met koeltorens waar OZHZ toezicht uitvoert. We kijken of het bedrijf de juiste maatregelen neemt om groei en verspreiding van de bacterie te voorkomen. Zo niet, dan bespreken we dit meteen en verplichten we het bedrijf zelf in actie te komen. Op deze kaart staan de natte koeltorens van heel Nederland.

Legionella via biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties

In 2018 werd bekend dat legionellabacteriën ook via biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties inde lucht kunnen komen. Onze inspecteurs bezochten datzelfde jaar nog verschillende locaties in onze regio. We brachten in kaart of er risico’s waren en bespraken de mogelijke maatregelen met de bedrijven. Inmiddels weten we dat er drie afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn met verhoogd risico op legionellagroei, OZHZ houdt daar toezicht.

Verder onderzoek

Omdat er nog veel onduidelijk is, doen de branches verder onderzoek naar welke maatregelen in welke situatie het meest effectief zijn. OZHZ past zo nodig de vergunning aan en blijft controleren.

Een controle in de praktijk

Bedrijven met een natte koeltoren en risicovolle biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties bemonsteren periodiek. De watermonsters gaan naar het lab, daar controleren ze hoeveel bacteriën er in voorkomen en welk soort legionella. Alleen bij hoge gehalten worden er luchtmonsters genomen. Is het aantal bacteriën iets te hoog? Dan moet het bedrijf gelijk maatregelen nemen. Is het aantal bacteriën veel te hoog? Dan moet het bedrijf ons informeren. Wij controleren dan of ze de maatregelen goed en snel genoeg uitvoeren. Daarnaast gaan we ook ongeveer 1 keer per 2 jaar langs om te controleren of het bedrijf werkt zoals afgesproken.

Samenwerking met GGD

Het kan ook zijn dat OZHZ een melding krijgt van de GGD. Als iemand bij de huisarts komt met een legionellabesmetting, gaat de GGD namelijk na waar die persoon de bacterie mogelijk heeft opgelopen. Kan dit door en natte koeltoren of een afvalwaterzuiveringsinstallatie komen binnen een straal van 1 km? Dan gaan wij op pad en controleren het betreffende bedrijf extra.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over uw gezondheid of legionella? U kunt dit altijd bespreken met uw huisarts of u kunt contact opnemen met de Dienst Gezondheid & Jeugd / GGD. U bereikt hen via 078 – 770 8500. Ook kunt u op de site van het RIVM meer lezen over legionella.

Meer over gezondheid & legionella