Strenge controles op rondslingerend plastic bij bedrijven

“Ja, en dan sta ik daar als inspecteur. Liggen er overal kleine plastic korreltjes op het terrein. Het waait de sloot in, of spoelt naar het riool. Daar brokkelt het verder af. Zo krijg je microplastics die niet meer uit het milieu te krijgen zijn.” OZHZ-inspecteur Marina vertelt over wat ze aantreft tijdens haar controles. Zij bezoekt bedrijven die plastic korrels verwerken. Ons bezoek blijkt nodig.

Plastic korrels: waar kom je ze tegen?

Plastic korrels zijn hele kleine korrels die bedrijven omsmelten tot nieuwe producten. Denk aan pvc-buisjes, plastic gadgets of aan medische instrumenten. Plastic wordt heel veel verwerkt, bij heel veel bedrijven. Nu gaat het ook weleens mis op een bedrijventerrein. Tijdens het lossen van de korrels wordt wat geknoeid bijvoorbeeld. Of tijdens het bewerken van plastic producten komt plastic stof of zaagsel vrij.

Je kunt heel veel doen om plastic in het milieu te voorkomen

Marina vertelt: “Bedrijven zijn verplicht om te voorkomen dat ze het milieu vervuilen met plastic. Morsen kun je niet altijd voorkomen, maar goed opruimen kan wel. Ook kun je allerlei voorzorgsmaatregelen nemen. Denk aan hoge betonnen randen die voorkomen dat plastic de nabijgelegen sloot inwaait. Of aan het installeren van roosters met fijne gaatjes op de afvoerputten, die voorkomen dat korrels erdoorheen kunnen vallen.”

Het interview gaat verder onder de afbeelding.

Morsen kun je niet altijd voorkomen, maar goed opruimen kan wel.

Inspecteur Marina

'Het is toch maar een klein beetje?'

En is het nodig? Marina: “Vaak wordt gedacht ‘het is maar een beetje plastic’. Maar: alle beetjes samen worden opeens een plastic soep. Het probleem met deze korrels is dat ze makkelijk afbreken onder invloed van zonlicht en water. Ze worden steeds kleiner totdat het micro- en nanoplastics zijn, die belanden in onze rivieren en zeeën en nog maar moeilijk uit het milieu te krijgen zijn.” De controles van OZHZ richten zich zowel het voorkomen als opruimen van de plastic verontreinigingen.

Handhaven als het goed mis is

Marina komt van alles tegen bij bedrijven. Het ene bedrijf heeft het goed voor elkaar. De ander zeker niet. “Wij komen dit jaar bij enkele tientallen bedrijven. Gelukkig hebben de meeste er al serieus werk van gemaakt en heb ik het met hen over kleine, nog te nemen maatregelen. Een enkele keer was het echt mis.”

En dan? “We handhaven direct. Een bedrijf leg ik dan maatregelen op. Ik geef ze een termijn waarbinnen ze de problemen opgelost moeten hebben. Het doel is uiteraard dat bedrijven blijvend veranderen, dus structurele maatregelen nemen en alert blijven.”

Het interview gaat verder onder de afbeelding. 

We handhaven als het mis is. Ik leg maatregelen op en controleer of het bedrijf ze ook heeft uitgevoerd.

Inspecteur Marina

Verder in 2023

Dit jaar gaan we als OZHZ verder met deze controles, maar daarna stopt het niet. Door deze controles kregen we meer inzicht in de keten van plastic korrels. In 2023 wordt hier verder onderzoek naar gedaan en bezoeken we bijvoorbeeld de leveranciers van de bedrijven die de plastic korrels verwerken.

Ziet u zelf rondslingerend plastic bij een bedrijf?

Wij horen het graag. Doe online een melding of bel ons. Het helpt ons als u foto’s neemt, dan kunnen wij sneller een inschatting maken en in actie komen. Zo kunnen wij samen met uw hulp de leefomgeving beter beschermen.

Meld misstanden