Ons werk, voor u

Een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken. Als omgevingsdienst helpen wij daarbij met het verlenen van zorgvuldige vergunningen en intensief toezicht. Ook geven we advies bij voorbeeld nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken en staan we 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven. Wij delen graag onze belangrijkste cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

De verduurzaming van bedrijventerrein Nieuweweg

We staan voor de grote opgave om in 2050 energieneutraal, klimaatadaptief, circulair en biodivers te zijn. Daarom slaan de gemeente Hardinxveld-Giessendam, BMN De klerk, Rabobank, OZHZ, IMC Organisatie Personeel Subsidie B.V. en ProcessMinded de handen in een. Gezamenlijk, als regieteam, zetten we stappen om het bedrijventerrein Nieuweweg te verduurzamen:

  • We organiseerden een gastles duurzaamheid bij het Da Vinci College
    De bouwstudenten werkten daarna diverse maatregelen uit voor: energie, klimaatadaptatie, mobiliteit en vergroening (de pijlers).
  • We inventariseerden de mogelijkheden voor vergroening
    Zo ontstond er een ecologisch advies met maatregelen die zowel het groen en de biodiversiteit kunnen verbeteren. Maar die ook een positief effect hebben op de klimaatgevolgen.
  • We maakten een eerste aanzet voor de Green deal
    We inventariseerden de mogelijke maatregelen per pijler. Dit vormen we om tot acties voor gemeenten en andere organisaties, zoals de bedrijven zelf. We onderzoeken samen met de Rabobank of het mogelijk is om subsidies aan te vragen.

In 2023 werken we verder aan de Green deal.

Waar kan de Oekraïense vluchteling wonen?

De oorlog in Oekraïne is vreselijk. Heel Nederland probeert de vele vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen. Zo moet ook elke regio een bepaald aantal vluchtelingen opnemen. Ook Hardinxveld. Maar waar krijg je ineens woonruimte vandaan als je er toch al een tekort aan hebt? OZHZ helpt verschillende gemeenten in de zoektocht.

Een zo goed mogelijk woon- en leefklimaat

Noodopvang is bedoeld als tijdelijke opvang. Dan gelden er over het algemeen andere regels. Maar het betekent niet dat je alles zomaar mag aanwijzen als noodlocatie. Het moet een veilige plek zijn. De milieuspecialisten van OZHZ richten zich vooral op het woon- en leefklimaat. Hoe zit het bijvoorbeeld met geluidsbelasting, gevaarlijke objecten in de buurt of bodemverontreiniging? We helpen ook in Hardinxveld, bijvoorbeeld door te kijken of lege kantoorpanden geschikt (te maken) zijn.

Praktische handvatten voor milieuthema's binnen het omgevingsplan

Complex vraagstuk in de fysieke leefomgeving? OZHZ stelde samen met de Brabantse omgevingsdienst OMWB de nieuwe handreiking ‘Milieu en het omgevingsplan’ op. Een document vol aandachtspunten en praktische handvatten voor beleidsmedewerkers, milieuspecialisten, gemeenteraadsleden en wethouders.

In deze eerste versie gaat het over de thema’s geur en geluid. Later volgen er meer. De handreiking is een belangrijk instrument bij de complexe vraagstukken die zich ongetwijfeld voor en na de inwerkingtreding van de Omgevingswet voordoen.

Download de handreiking