OZHZ laat verkeerstellingen uitvoeren in de Drechtsteden en Alblasserwaard

Fietsers en automobilisten in de Drechtsteden en Alblasserwaard zijn ze hier en daar misschien al wel tegengekomen: de rubberen slangen op de weg. Met behulp van deze telslangen meten we de hoeveelheid verkeer en de gereden snelheid op belangrijke doorgaande routes.

Waar voeren we deze tellingen uit?

In opdracht van de Drechtsteden tellen we totaal op 301 locaties verdeeld over de 7 gemeenten. In de regio Alblasserwaard tellen we op ongeveer 262 locaties. Een deel van de tellocaties ligt in de gemeente Vijfheerenlanden. We tellen het aantal fietsers en motorvoertuigen (auto’s, bussen, etc.). Op een aantal locaties tellen we alleen motorvoertuigen of alleen fietsers en op een aantal locaties beide.

Vanaf 7 maart tot en met uiterlijk 22 april 2022 voeren we tellingen uit.

Hoe wordt er gemeten?

Per locatie ligt de telapparatuur 14 dagen lang op één en dezelfde plek. Het telbureau verplaatst deze apparatuur daarna naar een andere locatie. De telapparatuur bestaat uit een telkast in de berm (vastgemaakt aan een verkeersbordpaal of openbare verlichtingsmast) en telslangen over de weg.

Wat doen we met het resultaat van de tellingen?

De telgegevens gebruiken we voor de nieuwe Regionale Verkeers- en Milieu Kaart (RVMK). Een RVMK is een gekoppeld verkeers- en milieumodel en wordt ingezet als belangrijk instrument bij het maken van verkeerscirculatieplannen en het in beeld brengen van de effecten van verkeersmaatregelen. Daarnaast wordt de RVMK gebruikt voor geluid- en luchtkwaliteitonderzoeken.

Ziet u een beschadigde telslang?

Het kan zijn dat telslangen beschadigen door het verkeer dat er over heen rijdt of door vandalisme. Laat het ons weten via 078 – 770 8585 of stuur een e-mail.