Met z'n allen aan tafel dankzij de Omgevingswet

Ter voorbereiding op de Omgevingswet zijn veel gemeenten gestart met het organiseren van omgevingstafels. OZHZ heeft hier op diverse manieren een bijdrage aan geleverd. Zo nemen we in de gemeente Hardinxveld-Giessendam deel aan een omgevingstafel voor de vergunningsprocedures rond de scheepswerven Neptune Construction en Neptune Repair.

Het in 2020 gestarte traject voor de huisvesting van arbeidsmigranten bij Neptune Construction is in 2021 tot een succesvol eind gebracht. Hierbij speelden diverse vergunningsvraagstukken zoals bouw, brandveilig gebruik, ruimtelijke ordening, milieu en geluid. Actueel is dat de omgevingstafel wordt ingezet om voor beide locaties van Neptune tot een revisievergunning voor het onderdeel milieu te komen. Ook hier spelen meerdere vergunningsvraagstukken.

Wat houdt een omgevingstafel in?

Een omgevingstafel is bedoeld om aan de voorkant van een vergunningenproces zoveel mogelijk af te stemmen met alle betrokkenen. Dit wordt het participatieproces genoemd. Niet alleen zodat er na het afronden van de omgevingstafel een vergunbare aanvraag ligt, maar ook omdat de vergunning binnen acht weken verleend kan worden zoals de Omgevingswet voorschrijft. Feitelijk is de omgevingstafel een opvolging van het vooroverleg, maar dan verbreed en nog eerder in het proces.

Een omgevingstafel kan georganiseerd worden voor (complexe) vergunningprocedures en/of voor ruimtelijke initiatieven. Bij de omgevingstafel sluiten de relevante bevoegde gezagen (zoals de gemeente en het waterschap), de initiatiefnemer, ketenpartners en andere belanghebbenden aan. Wie er allemaal aan moet sluiten, kan de gemeente zelf bepalen en is afhankelijk van het initiatief. Vooruitlopend op een omgevingstafel organiseren sommige gemeenten ook een initiatieventafel. Daar wordt vanuit de verschillende invalshoeken door de gemeente in een vroeg stadium bepaald of een initiatief kansrijk is.

Wat doet het OZHZ?

Bij OZHZ hebben we nog een aanvullend instrument ontwikkeld ter voorbereiding op de omgevingstafel: de interne omgevingstafel. Aan deze interne omgevingstafel wordt het plan/de aanvraag met de verschillende adviseurs en vergunningverleners besproken. Hierdoor kunnen we het totaalplaatje meegeven aan de collega die deelneemt aan de (externe) omgevingstafel met de gemeente.