Ons werk, voor u

Een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken. Als omgevingsdienst helpen wij daarbij met het verlenen van zorgvuldige vergunningen en intensief toezicht. Ook geven we advies bij voorbeeld nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken en staan we 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven. Wij delen graag onze belangrijkste cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

Snel in actie om milieuschade te voorkomen

Een ondernemer klopte bij OZHZ aan. Een bedrijf in de buurt zou bijzondere activiteiten uitvoeren op zijn buitentterrein. De betreffende onderneming was verhuisd binnen de gemeente zonder dit formeel te melden. Onze inspecteurs gingen op onderzoek uit. Er bleek veel mis.

Wat ging mis?

Ter plaatse stelde we vast dat RVS-producten werden afgespoten met agressief reinigingsmiddel, zonder dat het middel ook maar enige manier werd opgevangen. Hiervoor is direct proces verbaal opgemaakt. Verder stelde onze inspecteur vast dat:

  • de opslag van gevaarlijke stoffen niet voldeed,
  • het afvalwater niet zomaar op het riool geloosd mocht worden,
  • een bodemonderzoek ontbrak.

Er moest in deze situatie dus snel en handhavend opgetreden worden om schade aan de directe leefomgeving te voorkomen. Daarnaast is er nauw samengewerkt met de gemeente omdat er sprake is van illegale bouw.

Praktische handvatten voor milieuthema's binnen het omgevingsplan

Complex vraagstuk in de fysieke leefomgeving? OZHZ stelde samen met de Brabantse omgevingsdienst OMWB de nieuwe handreiking ‘Milieu en het omgevingsplan’ op. Een document vol aandachtspunten en praktische handvatten voor beleidsmedewerkers, milieuspecialisten, gemeenteraadsleden en wethouders.

In deze eerste versie gaat het over de thema’s geur en geluid. Later volgen er meer. De handreiking is een belangrijk instrument bij de complexe vraagstukken die zich ongetwijfeld voor en na de inwerkingtreding van de Omgevingswet voordoen.

Download de handreiking