Geluid door windpark Spui

Sinds dit voorjaar draaien de windmolens aan het Spui in de Hoeksche Waard. Bij ons komen sinds die tijd regelmatig geluidsklachten binnen. Een groep inwoners geeft aan vaak last te hebben. Als omgevingsdienst behandelen wij hun meldingen. Onze inspecteurs controleren of de windmolens aan alle eisen voldoen. Windturbines mogen namelijk geluid maken, maar wel staan in de vergunning eisen over hoeveel geluid en op welk moment.

Wat mag wel, wat mag niet?

Hoe geluid wordt ervaren, is afhankelijk van allerlei factoren. Met name het weer heeft veel invloed, denk aan verschillende windrichtingen en –snelheden.

Het verschil tussen dag & nacht

Geluid wordt ’s avonds of ’s nachts eerder als vervelend ervaren dan overdag. Onder andere omdat het dan stiller is in de omgeving. ’s Avonds gelden daarom strengere geluidsnormen. Dit om het verstoren van de slaap te voorkomen. De geluidsnormen zijn gebaseerd op het gemiddelde dB van een jaar. Dit betekent dat het geluid op sommige momenten wat harder kan en mag zijn. Als het maar niet het jaargemiddelde dB overschrijft. Hieronder leest u meer over geluidsnormen.

’s Nachts mag nooit meer geluid gemaakt worden dan voorgeschreven

Als OZHZ kijken wij naar het geluid die de turbines op meerdere momenten produceren. Er wordt niet gemiddeld tussen dag- en nachtmeting. De turbines mogen ’s nachts dus niet meer geluid maken, ook niet als dit op een ander tijdstip gecompenseerd wordt. Op andere momenten middelen wij wel, dit vanwege de continu wisselende weersomstandigheden. Bij het middelen gebruiken we een jaargemiddelde.

Welke onderzoeken zijn al gedaan?

Het eerste onderzoek startte al voordat de windmolens kwamen. Geluidsmetingen brachten in kaart hoeveel geluid er in het gebied al was. Dit noemen we ook wel achtergrondgeluid. Hierdoor is aan te tonen hoeveel geluid de windturbines maken.

Sinds april dit jaar draaien de windmolens, eerst werd gestart met het zogenaamde proefdraaien. Tijdens deze periode werden de systemen van de windturbines getest. Toen zijn de ook de eerste geluidsmetingen gedaan.

Welke onderzoeken worden nog verwacht?

Eind van de zomer komt er een nieuwe rapportage, daarbij is onder meer verschillende weersomstandigheden gemeten. Het is belangrijk dat wij daarmee een goed beeld krijgen van de geluidsbelasting over het hele jaar heen op verschillende locaties. Dan spreken we over metingen in zowel de directe omgeving van de woningen als bij de windmolens zelf. Zo kunnen wij controleren of het park aan de voorschriften voldoet gedurende het jaar en of we maatregelen kunnen opleggen.

Heeft u overlast?

U kunt altijd een melding doen.