De volgende stap naar een regionale waterstofeconomie

Aardgas vervangen door groene waterstof? Als het aan ons en vele anderen ligt, gebeurt dat snel. Daarom is op 11 april de eerste innovatietafel waterstof electrolyse gestart. Op initiatief van Werkgevers Drechtsteden hebben wij samen met een 25-tal ondernemers, de provincie en de gemeente Sliedrecht het initiatief ondertekend. Met als doel om binnen drie jaar tijd een schaalbare, regionale , duurzame waterstofproductie en -gebruik in de Drechtsteden te realiseren.

Groene waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie voor industrie en transport

Tijdens het electrolyseproces wordt water met groene stroom (denk aan zonne- of windenergie) gesplitst in zuurstof en waterstof. Het groene waterstof wordt vervolgens weer opgeslagen. Het aardgasvrij maken van productieprocessen en het zero-emissie maken van (zwaar) transport is met waterstof technisch goed mogelijk. Ook levert het een enorme CO2-besparing op.

Waterstof wordt daarnaast gezien als één van de alternatieven om een overschot aan duurzaam opgewekte elektriciteit in op te slaan.

Met deze innovatietafel zitten alle juiste partijen bij elkaar aan tafel

Zo lossen we problemen al vroegtijdig samen op om dit initiatief te realiseren. Onder andere Cérélia Netherlands uit Sliedrecht en Sonneveld bakkerijgrondstoffen uit Papendrecht maken deel uit van deze innovatietafel. Beide bedrijven verbruiken veel gas bij hun productie en zien waterstof als geschikt alternatief. Door deel te nemen in de innovatietafel willen zij de productieprocessen sneller verduurzamen en mee ontwikkelen aan een haalbare oplossing.

Rol OZHZ: ``Ja, mits…``

Samen met de gemeenten en provincie vullen wij namens bevoegd gezag de rol van ‘Ja, mits…” in. Zo gaan we vroegtijdig met innovatieve ondernemers in gesprek om de innovatie vanuit regulering mogelijk te maken. Als het past binnen de wet- en regelgeving. Hierbij zetten we onze expertise van regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld externe veiligheid en geluid in, en ook ons netwerk, zoals met andere omgevingsdiensten en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.