Controle bij varkensstallen: beperken ze de uitstoot van ammoniak?

Onze inspecteurs gingen langs bij varkenshouders. Voor deze agrariërs is een ‘emissiearme stal’ verplicht sinds 2020. Dit is een stal die de uitstoot van stoffen zoals ammoniak, fijnstof en geur zo veel mogelijk beperkt. Belangrijk voor de natuur en voor de omwonenden. Wij controleerden de stal. Bij deze meeste stallen was het in orde, wel zijn er belangrijke aandachtspunten.

We controleerden 15 varkensbedrijven. Deze varkenshouders hebben allemaal een emissiearm stalsysteem. Wel was er bij één het systeem zo verouderd, dat aanpassingen nodig zijn. Bij het beheren en het gebruiken van de systemen zien onze inspecteurs verbeterpunten.

Vaker de luchtwasser controleren

Deze stallen hebben zogenaamde ‘luchtwassers’. Zoals de naam al zegt, zorgen ze dat de lucht gewassen wordt en er dus schonere lucht naar buiten gaat. Ammoniak, fijnstof en geur wordt zoveel mogelijk uit de lucht verwijderd. We zien bij bedrijven met zulke systemen vaker dat de ondernemers te weinig bezig zijn met de werking van het systeem. Dat zagen we ook hier. De systemen worden te weinig schoongemaakt en de instellingen en waarden te weinig gecontroleerd. Het systeem functioneert daardoor minder goed.

OZHZ blijft regelmatig langsgaan bij varkenshouders om hen hierop te wijzen.

Zie hieronder twee foto’s van dezelfde stal die wij aantroffen.  Foto 1: de oude situatie waarbij de stal die niet emissiearm is uitgevoerd. Foto 2: dezelfde stal zoals deze volgens de vergunde situatie zou moeten zijn uitgevoerd.

Slechte situatie varkensstal
Goede situatie varkensstal