Ons werk, voor u

Een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken. Als omgevingsdienst helpen wij daarbij met het verlenen van zorgvuldige vergunningen en intensief toezicht. Ook geven we advies bij voorbeeld nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken en staan we 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven. Wij delen graag onze belangrijkste cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

Uitgelicht project: tegengaan van geuroverlast Liesveld Hoeve

Omwonenden hebben regelmatig last een vervelende geur afkomstig van de Liesveld Hoeve in Groot-Ammers. De ondernemer heeft andere luchtwassers geplaatst dan in het verleden zijn vergund. Inmiddels is bekend dat het bedrijf extra maatregelen moet nemen om aan de gestelde geurnormen te kunnen voldoen.

OZHZ werkt aan een veranderingsvergunning

De extra maatregelen zijn in de ontwerpbeschikking geïntegreerd via een ambtshalve wijziging. In november 2021 is deze beschikking ter inzage gelegd. Door de ondernemer zijn zienswijzen ingebracht die op dit moment worden behandeld in de definitieve beschikking.

Meer over hoe vergunningprocedures werken?

Bekijk de uitleg van vergunningverlener Hanneke:

Praktische handvatten voor milieuthema's binnen het omgevingsplan

Complex vraagstuk in de fysieke leefomgeving? OZHZ stelde samen met de Brabantse omgevingsdienst OMWB de nieuwe handreiking ‘Milieu en het omgevingsplan’ op. Een document vol aandachtspunten en praktische handvatten voor beleidsmedewerkers, milieuspecialisten, gemeenteraadsleden en wethouders.

In deze eerste versie gaat het over de thema’s geur en geluid. Later volgen er meer. De handreiking is een belangrijk instrument bij de complexe vraagstukken die zich ongetwijfeld voor en na de inwerkingtreding van de Omgevingswet voordoen.

Download de handreiking