Benzeenuitstoot meer dan gehalveerd bij asfaltcentrale Hoogblokland, maar meer actie is nodig

De asfaltcentrale APH B.V. in Hoogblokland stoot teveel benzeen uit. Komende winter vinden grote werkzaamheden plaats om de benzeenuitstoot terug te dringen tot onder de nieuwe, strengere norm. Afgelopen jaar nam het bedrijf al wel maatregelen. Met effect, zo blijkt uit de laatste metingen die OZHZ liet uitvoeren. Wel brengen deze metingen ook nieuwe overschrijdingen aan het licht, van koolwaterstoffen, PAK’s en zwaveldioxide. Het bedrijf moet ook daarmee aan de slag.

Bij het maken van asfalt, komen onder andere benzeen en PAK’s vrij. Dit zijn ongezonde stoffen om in te ademen. Landelijk gelden er steeds strengere regels voor bedrijven en dus ook voor asfaltcentrales.

Asfaltcentrale APH B.V. neemt maatregelen

Meerdere asfaltcentrales in Nederland stoten nog teveel schadelijke stoffen uit. Zo ook APH B.V. Het bedrijf is verplicht om haar uitstoot verder terug te dringen. Metingen door luchtexperts laten zien in hoeverre de maatregelen van het bedrijf effect hebben. OZHZ is toezichthouder en ziet erop toe dat de uitstoot zo snel mogelijk omlaag gaat.

Resultaat van nieuwe metingen bekend

In 2021 en 2022 zijn metingen gedaan bij de asfaltcentrale. Het bedrijf stelde in 2021 een plan van aanpak op om de benzeenuitstoot terug te brengen en nam de eerste maatregelen. Het ging om bijvoorbeeld iets andere instellingen van de installatie.

Benzeenuitstoot al flink afgenomen

Inmiddels is het rapport van de meting in 2022 klaar. Deels is er goed nieuws. De uitstoot van benzeen is gedaald van 4,5 naar 1,33 mg/ Nm3 (milligram per kubieke meter), een flinke daling ten opzichte van een jaar eerder. Wel is deze waarde nog steeds hoger dan de norm van 1 mg/ Nm3. In de winter van 2022/2023 voert APH B.V. een grote vervolgmaatregel uit: de ombouw van (een deel van) de centrale. Dit is een bewezen maatregel die ervoor zorgt dat de benzeenuitstoot zakt tot onder de norm van 1 mg/Nm3.

Uitstoot koolwaterstoffen en zwaveldioxide moet aangepakt

Om nog beter te weten wat er uit de schoorsteen komt, zijn bij de meting in 2022 meer stoffen onderzocht. Daaruit blijkt dat het bedrijf teveel koolwaterstoffen, PAK’s en zwaveldioxide uitstoot. Deze overschrijdingen waren onverwacht. Het bedrijf onderzoekt de oorzaak en moet daarna maatregelen nemen. OZHZ zal namens de provincie Zuid-Holland hierop handhaven.

Voor PAK’s is de norm 0,05 mg/Nm3, de uitstoot is 0,099 mg/Nm3*. Voor zwaveldioxide is de norm 50 mg/Nm3, de uitstoot is 236 mg/Nm3. Voor koolwaterstoffen (CxHy) is de norm 200 mg/Nm3, gemeten is 314 mg/Nm3. Het gaat bij deze stoffen ook om overschrijdingen bij de schoorsteen.

*APH B.V. voldoet aan de norm van PAK’s doordat het bedrijf gecertificeerd is conform de BRL 9320. Deze norm zal in de wet verdwijnen. De norm zal dan 0,05 mg/Nm3 zijn. Vermoedelijk zal deze situatie in 2023 effectief zijn.

Het gaat bij al deze stoffen om metingen bij de schoorsteen. Uit onderzoek is duidelijk geworden dat op leefniveau, dus in de buitenlucht bij woningen en in tuinen, de concentratie van deze stoffen wel voldoet aan de luchtkwaliteitsnorm.

Meer over de laatste metingen, de normen en de maatregelen