Ons werk bekijken per opdrachtgever of jaar

Innovatie & ontwikkeling

OZHZ speelt in op strategische veranderopgaven. Denk aan bijvoorbeeld bouwopgaven, duurzame energie en een klimaatbestendige leefomgeving. Door vernieuwing en verandering in producten en diensten dragen wij bij aan de kansen en uitdagingen waar gemeenten en provincie mee te maken hebben.  Vanaf 2022 tot 2025 is dat vormgegeven via de regiobrede innovatieaanpak. Daarin staan drie programma’s: Omgevingswet, Samen meer grip op milieuschade en Toekomstgerichte gebiedsontwikkeling.

Regiobrede aanpak met een thematisch toezichtsprogramma

Een regiobreed programma met als motto: waar het er het meest toe doet. Onze inspecteurs controleren branches en activiteiten waar de veiligheids- en gezondheidsrisico’s hoog zijn of overtredingen vaak voorkomen. Kortom: waar het effect van toezicht het grootst is. Het programma ‘Generiek toezicht’ is opgezet om regiobreed op dezelfde manier om te gaan met veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor onze inwoners.

Bekijk de resultaten van generiek toezicht in 2022

Onze opdrachtgevers

We adviseren de provincie Zuid-Holland en de tien gemeenten in Zuid-Holland Zuid: Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Bij welke vraagstukken en onderwerpen we adviseren, hangt af van de vraag vanuit deze gemeenten en provincie.

Omgevingsdienst, veiligheidsregio en Dienst Gezondheid & Jeugd werken samen

Zuid-Holland Zuid is een regio waar veel gebeurt. Ongeveer 460.000 mensen wonen, werken en recreëren in een gebied tussen 4 rivieren. OZHZ ondersteunt samen met de twee andere regionale uitvoeringsdiensten de gemeenten en provincie bij hun (ruimtelijke) opgaven. Zo verbinden we onderwerpen als veiligheid, duurzaamheid en gezondheid met elkaar. Hoe dat eruit ziet in de praktijk? De drie directeuren vertellen het zelf.