Uitkomsten nieuw moestuinonderzoek verwacht in de zomer

Sinds de zomer van 2021 laten de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht een onderzoek uitvoeren in verschillende moestuinen rondom Chemours. De bodemspecialisten van OZHZ werkten mee aan dit onderzoek. We onderzoeken de hoeveelheid PFAS, waaronder PFOA en GenX in groente en fruit. Met dit onderzoek komt er een advies voor eten uit eigen (moes)tuin. Door nieuwe methoden van onderzoek en het specialistische werk dat maar weinig mensen kunnen doen, duurt het onderzoek langer dan verwacht. In de zomer van dit jaar komt het RIVM met een rapport.

Het RIVM komt met een rapport met advies

Er zijn monsters uit de moestuinen genomen en geanalyseerd op 18 soorten PFAS-stoffen. Dit is een groep stoffen waar PFOA en GenX ook bij horen. Het RIVM onderzoekt wat de resultaten van het onderzoek betekenen voor het eten van groenten en fruit uit de moestuin. De GGD kijkt mee en samen met de gemeenten zorgen zij voor een bruikbaar advies over het gebruik van en het eten uit de (moes)tuin. In de zomer komt het rapport en dan informeren de gemeenten de moestuineigenaren en inwoners.

Ook in Helmond komt er een rapport met advies

Hetzelfde moestuinonderzoek is uitgevoerd in Helmond. Dit onderzoek is eerder gestart en wordt in juni opgeleverd. Beide onderzoeken hebben dezelfde opzet, maar de resultaten zijn niet makkelijk te vergelijken. Helmond ligt op zandgrond, waarin stoffen zich op een andere wijze verplaatsen en ophopen dan in rivierklei en veen zoals in Dordrecht en omgeving.

Grond- en wateronderzoek

Het tweede gedeelte van het onderzoek gaat over de hoeveelheid PFAS (inclusief PFOA en GenX) in de grond en in het water dat de planten krijgen. Adviesbureau Arcadis voert dit onderzoek uit en maakt hiervan een rapport. Dit rapport volgt waarschijnlijk gelijktijdig of na het gewasrapport. De eigenaren van de betrokken moestuinen zijn per brief geïnformeerd over de stand van zaken van het onderzoek.

Waarom nieuw onderzoek?

Het nieuwe moestuinonderzoek is nodig, omdat de hoeveelheid PFAS die iemand binnen mag krijgen om gezond te blijven fors is verlaagd. Daarom is het nodig nieuw onderzoek te doen waarbij ook hele lage gehalten PFAS gemeten kunnen worden. Zie ook het eerdere nieuwsbericht hierover.