Het programma in een notendop

De opwarming van de aarde is nu overal ter wereld merkbaar, de invloed van de mens onbetwistbaar. Het nieuwe VN-rapport onderstreept de urgentie van opgaven als de energietransitie en klimaatadaptatie. Ook in eigen land wordt deze noodzaak steeds breder gevoeld. De recente wateroverlast in Zuid-Limburg, de klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat en de miljarden die beschikbaar zullen worden gesteld om de CO2-uitstoot te verminderen zijn hier voorbeelden van.

Het is duidelijk dat actie nodig is, maar hoe richt je de fysieke leefomgeving toekomstgericht in? Wat kan OZHZ doen om provincie en gemeenten daarbij te ondersteunen?

Klimaat, energie en circulariteit

OZHZ helpt bij klimaat-, energie- en circulaire vraagstukken. Met onze expertises, een groot netwerk en onze data leggen we de focus op:

  • Duurzaamheid onderdeel maken van alle OZHZ-producten en adviezen
  • Belemmeringen en kansen voor duurzame (woning)bouw en ondernemerschap beter in kaart brengen
  • Diverse databronnen combineren voor belemmeringen en kansen voor gebiedsinrichting
  • Nauwe samenwerking met partners

Zuid-Holland Zuid klimaatadaptief en waterrobuust in 2050

Maar hoe kom je daar? OZHZ heeft veel kennis in huis die kan helpen. Zo stelden we in 2021 een kaart beschikbaar voor gemeenten, provincie en samenwerkingspartners zoals de waterschappen. Daar zie je bijvoorbeeld waar wateroverlast bij hevige regenval kan ontstaan of waar het heel heet kan worden (hittestress).

Keuzes bij inrichting, beheer en onderhoud

Door op deze kaart belangrijke ontwikkelingen te projecteren zoals bijvoorbeeld woningbouw of de aanleg van een industrieterrein zien overheden beter waar kansen liggen. Dit is noodzakelijk bij het maken van keuzes over de inrichting, beheer en het onderhoud. Dit krijgt een vervolg in 2022, door ook biodiversiteit hierin mee te nemen, mogelijkheden voor extra waterbergingen én groenverbindingen. Dit is noodzakelijk bij het maken van keuzes over de inrichting, beheer en het onderhoud.

Klimaatadaptatie vast onderdeel

Daarnaast is klimaatadaptatie nu een vast onderdeel in 3D- en omgevingsscans die door OZHZ uitvoert. We adviseerden ook over hoe je een woonwijk klimaatbestendig inricht. Ook hielpen we mee bij het in kaart brengen van klimaatkwetsbaarheden en bespraken we met elkaar de ambities. Kortom: er gebeurde véél. Dit alles hielp ook om de samenwerking beter vorm te geven. Dit betreft niet alleen gemeenten, veiligheidsregio, GGD, waterschap en provincie. Het gaat ook over samenwerkingen met ondernemers, slechts 40% van alle grond is namelijk van een overheidsinstantie, de rest van bedrijven of particulieren. We weten elkaar nu beter te vinden en kunnen hierdoor beter uitvoering geven aan plannen.

Woonwijk van de toekomst

Lees het verhaal van duurzaamheidsexpert Patricia: “Dit is de woonwijk van de toekomst” 

De tekst gaat verder onder de afbeelding. 

Het is 2041. Op een mooie zomerse dag stap je stipt om 8.58 uur de deur uit. Meteen knijp je je ogen dicht. De felle zon komt net achter een wolk vandaan en weerkaatst verblindend op de witte tegels. De warmte slaat je in het gezicht. Binnen was het gelukkig lekker koel, doordat je dak en gevel bedenkt zijn met planten. Maar buiten is het 40 graden.

Lees het hele verhaal over 'de woonwijk van de toekomst'

Hoe wordt een bedrijventerrein circulair?

Bedrijven produceren van alles. Bij dit proces blijven restproducten, reststromen of afval over. De verbrandingsoven in? “Nee, héél vaak kan het anders”, zeggen duurzaamheidsadviseurs Pascal en Roos. Pascal werkt bij de provincie, Roos bij OZHZ. Zij helpen bedrijventerreinen om circulair te worden. Wij vroegen hen het hemd van het lijf. Want kan het eigenlijk wel, alles hergebruiken? Is dat wel duurzaam? En hoe ziet het er dan uit?

Lees het gesprek met Roos en Pascal