Steeds minder risico legionella door natte koeltorens

In natte koeltorens kunnen legionellabacteriën groeien. De OZHZ-inspecteurs controleerden deze installaties afgelopen jaar, om verspreiding ervan te voorkomen. Ons regelmatige bezoek heeft duidelijk zin. Waar eerst nog de helft van de bedrijven in overtreding was, is dat nu nog maar bij 33% het geval. Positief nieuws dus! De bedrijven monitoren de legionellagroei steeds beter. Daardoor neemt de kans op verspreiden van legionella af.

Een natte koeltoren is een installatie die gebruikt wordt voor de afkoeling van een gebouw of industrieel proces. Door deze koeltorens kunnen legionellabacteriën in de lucht komen. Via de lucht kunnen ze kilometers verderop neerkomen. Je kunt ziek worden door het inademen van deze bacteriën.

Hoewel die kans klein is, is het belangrijk om besmetting te voorkomen. Daarom moeten bedrijven zelf zorgvuldig monitoren of er legionella groeit en maatregelen nemen als het misgaat of dreigt te gaan. OZHZ houdt de vinger aan de pols. Al jaren controleert OZHZ bij dit soort installaties, in onze regio gaat het om 16 locaties met koeltorens waar OZHZ toezicht uitvoert.

Bedrijven die vaker de fout ingaan pakken we aan

We kijken of het bedrijf de juiste maatregelen neemt om groei en verspreiding van de bacterie te voorkomen. Zo niet, dan bespreken we dit meteen en verplichten we het bedrijf zelf in actie te komen. Het gaat bijvoorbeeld om het bijhouden van de gebruikte biociden of de microbiologische kwaliteit van het koelwater.

Twee bedrijven gaan helaas regelmatig de fout in: recidive. Zij hadden in 2022 weer dezelfde overtreding als in 2020. Daarom startten we een dwangsomprocedure op. Dit betekent dat ze een geldbedrag moeten betalen als ze opnieuw de fout ingaan.

Continu alert op nieuwe natte koeltorens

Soms is een natte koeltoren niet bij ons bekend en zijn die in beeld gekomen bij andere controles. Zo controleerden we afgelopen jaren bedrijven die werken met plastic korrels. Daar bleken drie bedrijven ook natte koeltorens te hebben waarvan wij niet wisten. Die koeltorens gaan we voortaan ook controleren.