Het programma in een notendop

Naar verwachting gaat per 1 januari 2023 de Omgevingswet in. In de loop van 2022 valt het besluit. Dit programma is ervoor om te zorgen dat OZHZ de basis goed regelt. Kortom: OZHZ kan straks goede vergunningen blijven verlenen, strikt toezicht blijven houden en heldere adviezen blijven geven aan onze opdrachtgevers: de gemeenten en provincie. Om op tijd klaar te zijn met de voorbereidingen, formuleerden wij eerder vier opgaven:

  1. Ervaring opdoen en producten ontwikkelen
  2. Systemen en processen aanpassen en inrichten
  3. Kennis verwerven en opleiden
  4. Afspraken maken met opdrachtgevers (gemeenten en provincie)

De voorbereidingen doen we samen de provincie Zuid-Holland, gemeenten en ketenpartners in de regio, zoals de GGD en veiligheidsregio. Wij bereiden voor wat we kunnen. Daarbij zijn we afhankelijk van landelijke ontwikkelingen, zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Doorlopend voeren we gesprekken met de gemeenten en provincie over de voortgang van onze voorbereidingen.

Waar staan we nu?

Afgelopen jaren is veel gedaan. We gaven processen opnieuw vorm en oefenden daarmee. We maakten nieuwe, vaak regiobrede afspraken met de gemeenten en provincie over de uitvoering van onze taken. We verdiepten onze kennis over de veranderingen, volgden trainingen en organiseerden sessies over bijvoorbeeld omgevingstafels. Ook waren er veel praktische dingen te regelen. Zo zijn nu de veelgebruikte standaardbrieven herschreven, zowel op inhoud als begrijpelijkheid, en staan ze klaar in het nieuwe zaaksysteem om te gaan gebruiken. We zitten nu in de afrondende fase.

Praktische handvatten voor milieuthema's binnen het omgevingsplan

Complex vraagstuk in de fysieke leefomgeving? OZHZ stelde samen met de Brabantse omgevingsdienst OMWB de nieuwe handreiking ‘Milieu en het omgevingsplan’ op. Een document vol aandachtspunten en praktische handvatten voor beleidsmedewerkers, milieuspecialisten, gemeenteraadsleden en wethouders.

In deze eerste versie gaat het over de thema’s geur en geluid. Later volgen er meer. De handreiking is een belangrijk instrument bij de complexe vraagstukken die zich ongetwijfeld voor en na de inwerkingtreding van de Omgevingswet voordoen.

Download de handreiking
Hoe gaan we om met omgevingsplannen en de bruidsschat? Met toezichthouders, vergunningverleners en juristen oefenen we sámen met casussen. Zoals: hoe beoordeel je een klacht van geluidoverlast bij een horecabedrijf? Of: mag ik bij deze vergunningaanvraag een akoestisch rapport vragen?

Vergunningverlener Anne