Het programma in een notendop

Binnekort gaat de omgevingswet gelden. Dit programma is ervoor om te zorgen dat de basis goed geregeld is. Kortom: OZHZ kan straks goede vergunningen blijven verlenen, strikt toezicht blijven houden en adviezen geven aan gemeenten en provincie. Om op tijd klaar te zijn met de voorbereidingen, formuleerden wij eerder vier opgaven:

  1. Ervaring opdoen en producten ontwikkelen
  2. Systemen en processen aanpassen en inrichten
  3. Kennis verwerven en opleiden
  4. Afspraken maken met opdrachtgevers

De voorbereidingen doen we samen de provincie Zuid-Holland, gemeenten en ketenpartners in de regio, zoals de GGD en veiligheidsregio.